Lions Club Kiuruveden 60-vuotisjuhla

Puheeni Lions Club Kiuruveden 60-vuotisjuhlassa 24.2.2017

 

Hyvät juhlavieraat

Suomi juhlii tänä vuonna 100-vuotisjuhlaa ja juhlavuoden teemana on yhdessä. Teema kertoo meidän suomalaisten tavasta toimia ja myös siitä tavoitteesta, että jatkossa vielä tiiviimmin rakennamme yhdessä elämäämme. Lions Club-toiminta on arvokasta yhteistyötä ja haluankin lämpimästi onnistella pitkään ikään päässyttä Kiuruveden Lions Clubia.

Satavuotias Suomi ei olisi tässä, ellei meillä olisi niin rikasta järjestötoimintaa joka osaltaan on aina tukenut Suomen kasvua hyvinvointivaltioksi ja ollut mukana luomassa mitä erilaisempia tukimuotoja ja palveluita yhteiskunnan tarvitseville. Lions Club on tästä hyvä esimerkki ja minusta on hienoa, että täällä meillä Kiuruvedellä toimintaa on ollut jo niin pitkään.

Suomi on järjestöjen maa ja uskon, että vapaaehtoistyö on tärkeässä roolissa ratkaisemassa erilaisia tulevaisuuden ongelmia. Yksinäisyys ja ihmisten syrjäytyminen ovat näitä ratkaistavia ongelmia. Pääministeri Sipilä asetti professori Juho Saaren työryhmän etsimään uusia, kestäviä ratkaisuja Suomen kahtiajakautumisen pysäyttämiseksi. Eli tuo työryhmä etsii konkreettisia keinoja, joilla kiihtynyt kehitys kansalaisten jakautumiseen hyvä- ja huono-osaisiin voitaisiin taltuttaa.

Täällä arkielämässä pienikin on tärkeää, jo yksi kontakti yksinäiseen, yksi syrjäytymiseltä pelastettu nuori tai omaan asuntoonsa yksin jääneen vanhuksen kohtaaminen vie Suomea parempaan suuntaan. Järjestötyön onni on, että se on ihmisten näköistä. Jokaisella paikkakunnalla, jokaisella järjestöllä on oma tapansa tehdä ja toimia. Juuri siksi järjestötyö on korvaamaton apu moneen ongelmaan, sillä myös ongelmat ovat moninaisia ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan erilaisia ratkaisuja.

Keskustelimme eduskunnassa viime viikolla Suomen kestävän kehityksen suunnitelmasta liittyen kansainväliseen YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin. Kestävästä kehityksestä ensimmäisenä mieleen tulee ympäristökysymykset, mutta tavoitteet sisältävät paljon muutakin. Toinen Suomen painopisteistä onkin ”Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osallistava Suomi”. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on myös järjestöillä merkittävä rooli. Lions Clubin toiminta osallistaa teitä kaikkia, jotka toiminnassa olette mukana ja luo siten yhteisöä jossa te voitte elää. Lions Clubin toiminta taas auttaa ehkäisemään eriarvoisuutta ja laajentaa yhteisöllisyyden myös kaikkien niiden ympärille, joita te toiminnassanne autatte.

Järjestöt ja yhdistykset tuottavat hyvinvointia jäsenilleen ja parantavat hyvän elämän edellytyksiä. Järjestöt hyödyttävät samalla koko yhteisöä ja yhteiskuntaa inhimillisesti ja taloudellisesti ehkäistessään ja vähentäessään sosiaalisia ongelmia sekä palvelutarvetta. Järjestöt työskentelevät lähellä kansalaisten arkea muun muassa eriarvoistumista vastaan sekä palvelujen tasa-arvoisen saannin puolesta. Järjestöt valistavat ja opettavat meitä erilaisuuden ymmärtämiseen ja suvaitsemiseen.

Haluan kiittää teitä, jotka toimite aktiivisesti Lions Clubissa, te teette tärkeää työtä! Toivotan teille kaikille oikein lämmintä vuosijuhlaa ja LC Kiuruvedelle ja toiminnallista jatkoa seuraavalle kuudellekymmenelle vuodelle!