Lantapommi osoittautui suutariksi – nautatilojen lietekäsittelystä luultua pienemmät päästöt

Maanantaina 16.9. (YLE) uutisoitiin Luonnonvarakeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, joka muuttaa käsitystämme maatalouden roolista fosforipäästöjen aiheuttajana. Aiemmin tutkitusta poiketen Luken tuore tutkimus toteaa, että nurmipeitteisiltä pelloilta huuhtoutuu vesistöihin vain 0,43 kiloa fosforia hehtaaria kohden. Luku on alle puolet siitä, mitä nautakarjatilojen on aiemmin uskottu päästävän.

Tutkittu tieto on paras ase luuloa vastaan. Maataloutta on tähän saakka pidetty suurimpana fosforipäästöjen aiheuttajana, mutta uusi tutkimus romuttaa nyt tämän käsityksen. On hyvä, että uusi tutkimus tuo uutta tietoa ja sitä kautta selventää karjantuottajien roolia fosforipäästöjen aiheuttajana.

Tutkimustuloksen valossa naudanlihan ja maidontuottajien syyllistäminen pitää lopettaa. Luken johtava tutkijakin toteaa, että huuhtoumamäärässä on ollut merkittävä yliarviointi. Lantapommista puhuminen on ollut liioittelua, ja pommi uuden tutkimustiedon valossa osoittautuikin suutariksi.

On hyvä tiedostaa, että ruoantuotannossa käytetyt tekniikat ovat kehittyneet. Viljelijät ovat kunnianhimoisia ja työstään ylpeitä, työtään kehittäviä ja yritteliäitä henkilöitä. Lietteen hajalevitys on vähentynyt ja levityksen ajankohtaan ja määrään on tullut sääntelyä. Letkulevitys ja multaus vähentävät osaltaan ravinteiden huuhtoutumisriskiä.

Myös oppikirjoista on syytä korjata virheellinen, ruoantuottajia syyllistävä tieto. Lapsemme ja nuoremme kasvatetaan uskomukseen, että suomalainen ruoantuotanto pilaa vesistöt. Tutkitun tiedon valossa olisi syytä korjata tieto oppikirjoista heti seuraavissa painoksissa.

Tutkimustiedon lisääntyessä on mahdollista kohdentaa toimenpiteet todenmukaisten lukujen mukaisesti tehokkaasti kuormituksen lähteisiin. Lannoitussuositusten ja muiden rajoitusten uudelleenarviointi on myös tarpeen.

 

Kirjoitus on julkaistu mielipidekirjoituksena Iisalmen sanomissa 17.9.