Kuka rakentaa tulevaisuutemme?

Alueiden elinvoimaa ei ole ilman kestävää väestörakennetta. Tilastokeskus julkaisi marraskuussa tuoreen väestöennusteen, jonka mukaan suomalaisten lasten ja nuorten määrä on vähenemässä ennakoitua nopeammin. Viimeisen seitsemän vuoden aikana syntyvyys Suomessa on pienentynyt peräti viidenneksellä. Ensi syksynä julkistetaan erikseen vielä alueelliset ennusteet. Matalan syntyvyyden aikana on oletettavaa, että ne näyttävät useimmille alueille enemmän miinusta kuin plussaa.

Väestörakenne on mitä suurimmassa määrin aluepolitiikkaa, se liittyy muun muassa siihen, millaisia palvelurakenteita supistuvan väestön alueilla on mahdollista pitää ja siihen, riittääkö yrityksille työvoimaa. Myönteistä väestökehitystä tukee syntyvyyden ohella myös maahanmuutto.

Jo nyt Pohjois-Savossa on useita toimialoja, joissa työvoiman tarjonta ei riitä täyttämään kysyntää. Ylä-Savossa tilanne on kriittinen etenkin teknologiateollisuudessa. Työ- ja elinkeinohallinnon arvioiden mukaan alueen työvoimahaasteet tulevat kiihtymään entisestään ja on todennäköistä ettei kotimainen työvoima riitä täyttämään avoimia työpaikkoja.

Tarvitsemme työvoiman tarveharkinnan esteiden purkua ja meidän on pystyttävä työllistämään paremmin myös ulkomaalaistaustaiset opiskelijat, jotka suorittavat opintojaan alueemme oppilaitoksissa. On resurssien hukkausta, jos päästämme nämä meille opiskelemaan tulleet opiskelijat lähtemään pois hyvä koulutus ”kainalossaan”. Heidät pitää nykyistä paremmin sitoa ja juurruttaa alueelle ja yrityksiin jo opiskelun aikana.

Tarvitsemme myös enemmän tolkullisia maahanmuuton puolestapuhujia. Nyt keskustelua käydään usein kriittisen ääripään eikä maltillisen ja kokonaiskuvan ymmärtävän enemmistön voimin. Viime kädessä kyse on kuitenkin alueemme eli meidän kaikkien omasta tulevaisuudesta.

Ratkaiseva kysymys koko Itä-Suomen elinvoimalle on laadukas ja saavutettavissa oleva koulutus. Se tarkoittaa toisen asteen sekä korkea-asteen koulutuspaikkojen säilymistä. Tarvitsemme niin ammattikouluja, lukioita, kuin korkea-asteen oppilaitoksia. Oppilaitokset säteilevät laajasti hyvää: Ne tekevät merkittävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa alueen yritysten kanssa sen ohella että ne kouluttavat osaavia ammattilaisia, joista myös elinkeinoelämä hyötyy.

Ylä-Savossa on osoitettu, että täällä ”periferissa” kannattaa asua, tehdä työtä ja yrittää. Meillä on maailmanluokan vientiyrityksiä, joilla menee lujaa. Tuon vauhdin soisi pysyvän. Asumisen ja elämisen laatu on meillä huippuluokkaa. Meillä on täydet mahdollisuudet luoda ja ylläpitää menestystä.

Teemme tulevaisuutemme itse. Väestöennusteen ei tarvitse olla itseään toteuttava. Moniin asioihin pystymme vaikuttamaan eduskunnassa politiikan keinoin, mutta asennemuutokseen koskien maahanmuuttoa ja lapsimyönteistä ilmapiiriä tarvitaan kaikki mukaan. Tässä asiassa me kaikki olemme vaikuttajia niin työtovereina, esimiehinä, opettajina, vanhempina kuin isovanhempinakin. Ylä-Savo ansaitsee panoksemme.

 

Hannakaisa Heikkinen
Keskustan varapuheenjohtaja
Kansanedustaja, Kiuruvesi

 

Kolumni Iisalmen Sanomissa 8. joulukuuta 2018