Kuka kirjoittaisi terveysreseptin

Olemme viime kuukausina työstäneet Keskustan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen linjauksia työryhmässä, jonka työtä olen saanut olla johtamassa. Yksi tuon matkan varrella pohdituttanut asia on ollut yksilön terveysvalinnat ja niihin onnistunut ohjaaminen.

Terveyttä ja hyvinvointia edistäviin valintoja ei tehdä syyllistämisen tai holhoamisen voimalla. Toivoisin että sormen heristelyn sijaan onnistuisimme rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, jossa terveyttä edistävien valintojen tekeminen olisi tehty yksilölle mahdollisimman helpoksi, kannattavaksi ja houkuttelevaksi. Myös palvelujärjestelmän on toimittava tukien hyvinvointia ja terveyttä. Kyse on inhimillisistä, hyvään elämään vaikuttavista tekijöistä.

Yksilön terveysvalinnoilla on merkittävä vaikutus koko elämänkulkuun. Mitä paremmat edellytykset jo keski-ikäisillä ja nuorilla eläkeläisillä on aktiiviseen elämään, terveyden ylläpitämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen, sitä pidempään säilyvät toimintakyky ja omatoimisuus ikääntyessä. Onnistunut ja oikea-aikainen terveyden edistäminen – lapsuudesta ja työiästä alkaen – merkitsee myös tervettä ikääntymistä.

Väestön ikääntyessä muistisairauksista on tulossa uusi kansantauti. Muistisairaus koskettaa meitä jokaista jollakin tavalla. On lohdullista, mutta liian harvojen tiedossa, että muistisairauden riskiä voi vähentää omilla elämäntapavalinnoillaan.  Tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että esimerkiksi monipuolinen aivojen käyttäminen kaikissa ikävaiheissa, monipuolinen liikunta, terveellinen ja monipuolinen ruokavalio, päävammojen sekä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisy ovat tärkeitä kognitiivisen toimintakyvyn edistämisessä. Nämä elämäntapamuutokset ehkäisevät myös muita kansansairauksia.

Kriitikoiden mukaan kunnista on tulossa sote- ja maakuntauudistuksen myötä tynkäkuntia, joilta puuttuu merkityksellinen tehtäväkenttä. Nämä puheet ovat puppua. Kunnille jää erityisesti sivistystoimeen ja teknisen toimeen läheisesti linkittyvä, lakisääteinen kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjän rooli– siis tärkeä ennaltaehkäisevä työtehtävä. Tätä tehtävää kunta voi edistää poikkihallinnollisesti, kaikilla toimialoillaan ja edistää siten kuntalaisten hyvää elämää.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen halutaan jatkossa olevan ennakoivaa ja innovatiivista toimintaa, ei vain tehtyjen toimenpiteiden jälkikäteistä kirjausta. Kun kunta onnistuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, vähentää se paitsi maakuntien sote-menoja, mutta myös rikastuttaa ja vilkastuttaa asukkaiden harrastustoimintaa ja osallistumista yhteisiin rientoihin. Silloin on taas askelen lähempänä se todellisuus, jolloin ymmärretään, että elämän kokeminen mielekkääksi ja tarkoitukselliseksi on paljon pilleripurkkia parempi lääke hyvin moneen vaivaan.

Hannakaisa Heikkinen
Keskustan varapuheenjohtaja

 

Kolumni Keskustanaisten Verkkoavain -sivustolla 22.11.2018