Kouluterveyspalvelut ja oppilashuolto eivät sovellu valinnanvapauden piiriin

Tiedotusvälineille

Julkaistavissa heti

Keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko ja kansanedustaja, eduskunnan sosiaali- ja
terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen

Kouluterveyspalvelut ja oppilashuolto eivät voi olla yksilön valinnanvapauden piirissä, sanovat Keskustan kansanedustajat Annika Saarikko ja Hannakaisa Heikkinen. Kanta sisältyy Keskustan valinnanvapautta pohtivan työryhmään linjaukseen.

Kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto ja muu opiskeluhuolto ovat nykyisen oppilashuoltolain
mukaisina kiinteä osa kouluyhteisöä. Niihin sisältyy paitsi yksilöiden kanssa tehtävää työtä myös enenevässä määrin kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista.

Siitä syystä nämä palvelut on järjestettävä tiiviisti koulu- ja
oppilaitosyhteisön osana, eivätkä kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto sovellu yksilön valinnanvapauden piiriin.

Kouluterveyspalvelut ja oppilashuolto ovat kunnan ja maakunnan palveluiden rajapintaa. Ne kiinnittyvät myös kunnan omaan terveyden edistämisen vastuuseen. Tästä syystä olisi jatkotyössä tarkkaan arvioitava, tulisiko kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon olla osa maakunnan vai kunnan tehtäviä. Yksi vaihtoehto on
myös hakea ratkaisuja, joissa kunta tai oppilaitoksen järjestäjä voi valita palveluiden tuottajan.

Valinnanvapaus sekä tuottamisen ja järjestämisen erottaminen toisistaan tuovat oman haasteensa lapsi- ja perhelähtöiseen, yhteensovittavaan ja integroivaan palveluiden järjestämiseen. Koulun, varhaiskasvatuksen ja sote-palveluiden sujuva kokonaisuus on tärkeää varmistaa myös uudessa mallissa.

On olennaista, että sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden valmistelun edetessä kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon kokonaisuus sovitetaan yhteen käynnissä
olevan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen muutosohjelman kanssa. Tätä esittivät myös selvityshenkilöt valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksin-kertaistamista selvittäneen työryhmän tiistaina julkistetussa raportissa.

Lisätietoja:
kansanedustajat Annika Saarikko, puhelin 040 744 6770 ja Hannakaisa
Heikkinen, puhelin 050 512 2886