Kohti kevään vaaleja

Suomalaisessa yhteiskunnassa valmistaudutaan huhtikuussa koittaviin eduskuntavaaleihin. Valmistelua on tehty myös Vanhustyön keskusliitossa ja vaaleista ikäihmisten näkökulmasta kertoo myös tämä käsissäsi oleva tuore Vanhustyö –lehti.

 

Yli 65-vuotiaita on Suomessa jo miljoona ja määrä on kasvava. Pidempi elämä on hyvinvointiyhteiskuntamme suuri saavutus, jota on vaalittava. Ikäihmiset ovat monella tapaa yhteiskunnan voimavara ja rikkaus. Väestön vanheneminen ja hyvin iäkkäiden ihmisten määrän kasvu vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja kaikkiin sukupolviin. Yhteiskunnan tulee ohjata tuota muutosta siten, että pitkä elinikä koituu kaikille hyväksi ja että vastaamme siitä syntyviin uusiin tarpeisiin.

 

Hyvän yhteiskuntakehityksen turvaamiseksi päätöksenteossa on huomioitava myös ikääntyvät ja heidän tarpeensa. Elämän haurastuessa monen riippuvuus yhteiskunnasta ja sen palveluista kasvaa. Tämä vaikuttaa paitsi ikääntyneen omaan elämään, mutta myös hänen läheisiinsä. Perhelähtöiseen ajatteluun pitää kuulua kaikki sukupolvet.

 

Ajattelen ikäihmisten asian olevan politikoille tärkeä – jo siitäkin syystä, että eläkeläiset seuraavat aktiivisesti yhteiskunnallista keskustelua ja äänestävät nuorempia ikäluokkia useammin. Tyhjiä lupauksia ei kasvava vanhusväestö kuitenkaan tarvitse.

 

Vanhustyön keskusliitto toimii ja tekee työtä arvokkaan vanhuuden puolesta. Liitto lähtee omassa eduskuntavaalityössään siitä, että ikäihmiset ovat yhteiskunnan tärkeä tukipilari, ei vain palveluiden tai etuuksien kohde. Ikäihmisten oma panos on otettava käyttöön esimerkiksi palveluiden, asumisratkaisujen ja elinympäristön kehittämiseen. Osallisuuden tunnetta on vaalittava kaikin keinoin. Aktiivisella vanhusväestöllä on valtavasti osaamispääomaa, jota on osattava yhteiskunnassamme hyödyntää.

 

Vanhustyön keskusliitto haluaa olla rakentamassa Suomea, jossa ikääntymistä ei tarvitse pelätä. Tähän työhön kutsumme eduskuntavaaliehdokkaita ja huhtikuussa valittavia uusia kansanedustajia mukaan.

 

Hannakaisa Heikkinen

Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja

Kansanedustaja

Pääkirjoitus Vanhustyön keskusliiton Vanhustyö -lehdessä 1/2019