Kirjallinen kysymys Iisalmen käräjäoikeuden lakkauttamisesta

Keskustan Hannakaisa Heikkinen:
 
Kirjallinen kysymys Iisalmen käräjäoikeuden lakkauttamisesta
Keskustan kiuruvetinen kansanedustaja, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Hannakaisa Heikkinen on tehnyt kirjallisen kysymyksen yhdessä joukon muiden Savo-Karjalan kansanedustajien kanssa Iisalmen käräjäoikeuden lakkauttamisesta.
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on oikeusministeriön tiedotteen 11.2.2016 mukaan päättänyt käräjäoikeusverkoston tulevista tuomiopiireistä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä ja uudistus toteuttaa vuonna 2018. Muun muassa Iisalmen kansliaa on esitetty lakkautettavaksi.
Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja 21 §:n mukaan oikeutettuja saamaan asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä muun ohessa tuomioistuimessa.
– Näyttää huolestuttavasti siltä, että vertailtaessa sellaisia seutukuntia, joille jää kanslia tai istuntopaikka, Ylä-Savoon, jolta kanslia ja istunto-paikka esitetään poistettavaksi, ei lain vaatima yhdenvertaisuus tule toteutumaan, Heikkinen sanoo.
Käräjäoikeuksien toimipaikkojen vähentäminen tulee aiheuttamaan vaaran kansalaisten oikeusturvan toteutumiselle myös todistelukustannusten noustessa ja todistelun hankaloituessa välimatkojen vuoksi. Suurin osa Ylä-Savon asukkaista asuukin haja-asutusalueilla ja julkiset kulkuyhteydet ovat entisestään huonontuneet, joten pitkät välimatkat ovat todellinen haaste.
– Iisalmen kanslian lakkauttamisesta aiheutuvia säästöjä ei ole kerrottu. Onkin erittäin kyseenalaista, kuinka paljon säästöjä todellisuudessa syntyy, kun huomioidaan Kuopioon vaadittavat lisätilat Iisalmen toimintojen pyörittämiseksi sekä asiointimatkojen pidentymisestä syntyvät lisäkulut, Heikkinen toteaa.
Kirjalliseen kysymykseen vastaa seuraavan kolmen viikon kuluessa oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps).
Lisätietoja: kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, puhelin 050 512 2886

– See more at: http://www.hannakaisaheikkinen.fi/kirjallinen-kysymys-iisalmen-karajaoikeuden-lakkauttamisesta#sthash.K4FuiiQ1.dpuf