Keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen: Ihmisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon välittömiä toimia

Keskustan varapuheenjohtajan, kansanedustaja Hannakaisa Heikkisen mielestä ihmisten toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon ja parantamiseen tarvitaan voimavaroja, kun yhteiskunta nyt avautuu ja Suomea nostetaan takaisin jaloilleen.

Heikkinen esittää, että hallitus päättää jo seuraavassa lisäbudjetissa konkreettisista toimenpiteistä. Panostukset suomalaisten toiminta- ja työkykyyn tässä ja nyt kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi työikäisten saumattoman hoitoketjun ja kuntoutuspolun luominen olisi konkreettinen ja kustannustehokas satsaus, josta on jo erinomaisia tuloksia Keski-Suomesta.

– Keski-Suomen mallin levittäminen kaikkialle Suomeen tukisi myös jo työelämän jättäneiden hyvinvointia, kun esimerkiksi monin tavoin kuormitetun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan työhyvinvointiin ja siten alan houkuttelevuuteen voitaisiin nykyistä paremmin vaikuttaa, vanhusten sairaanhoitajana ja alan esimiehenä aiemmin toiminut terveystieteiden maisteri Heikkinen perustelee.

– Kannan suurta huolta vanhusten toimintakyvystä. Pitkään jatkunut liian vähäinen fyysinen aktiivisuus voi olla kohtalokasta ja arkitoiminnoista selviytyminen vaarantuu. Ikäihmisten, jotka eivät ole päässeet muutamaan kuukauteen tuttujen harrastustensa pariin, sovittuun fysioterapeutin tapaamiseensa tai edes kauppa-asioille, toimintakyky on vakavasti vaakalaudalla, Heikkinen jatkaa.

– Koronaepidemian kannalta kriittisillä aloilla työskentelevien työkyky täytyy huomioida erityisesti jaksamisen kannalta, kun siirrytään akuutin kriisin jälkeiseen aikaan. Sosiaalihuollon työntekijät, opettajat ja terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat koronaepidemian aiheuttaman pahoinvoinnin ja työkuorman kasvun. Epävarmuus kriisin kestosta ja etenemisestä kuormittaa myös henkistä jaksamista, Heikkinen sanoo.

Heikkinen on gerontologiaan erikoistunut sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri ja Vanhustyön Keskusliiton puheenjohtaja.

 

Lisätietoja:

varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen
puhelin 050 512 2886