Keskustan kansanedustaja Heikkinen Juho Saaren raportista: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eriarvoisuustyön painopisteeksi

 

 

Kansanedustaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) on tyytyväinen professori Juho Saaren työryhmän työhön.

 

– Työryhmän loppuraportti valaisee hyvin, kuinka merkittävä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on väestön työ- ja toimintakyvyn sekä työllisyysasteen kannalta, Heikkinen toteaa. Merkitys on usein palvelu- ja tulonsiirtojärjestelmää keskeisempi

 

Heikkinen edellyttää, että julkisen vallan on tuettava aikaisempaa voimakkaammin ja vaikuttavammin ihmisten itsenäisiä pyrkimyksiä hyvinvointinsa ja terveytensä edistämiseen. Keinoina tulee nähdä muun muassa hyvinvointia ja terveyden edistämistä tukevan elinympäristön luominen, terveisiin elintapoihin kannustaminen ja väestön suojeleminen hyvinvointia ja terveyttä vaarantavilta uhkilta.

 

Heikkisen mielestä tätä tavoitetta edesauttaisivat esimerkiksi keskustan jo aiemmin esittämät eläkkeelle siirtyvien terveystarkastukset.

Kansanedustaja Heikkinen muistuttaa myös sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tärkeydestä eriarvoisuuskehityksen kääntämiseksi: uudistuksella vahvistetaan nimenomaan perustason palveluja, jotka ovat ratkaisevassa roolissa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa.

 

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulee olla sote-uudistuksen jälkeen sekä kuntien että maakuntien keskeinen tehtävä: kunnille ja maakunnille luodaan taloudelliset kannustimet edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia, mikä ehkäisee tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti eriarvoistumista, Heikkinen korostaa.

 

 

Lisätietoja

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen 050 512 2886