Keskustan Heikkinen tekee laki- ja toimenpidealoitteet saatavien oikeudenmukaisemmasta perinnästä

Savo-Karjalan vaalipiiriä edustava kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen jätti toukokuussa eduskunnan puhemiehelle asianomaisen ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen perintätoimistojen nykyistä paremmasta sääntelystä sekä oikeustajun ja lainvastaisen toiminnan kitkemisestä alalta. Oikeusministeri Henriksson vastasi kysymykseen.

– Hallitusohjelmassa on ilahduttavan paljon toimia alan lainsäädännön kehittämiseksi ja valvonnan parantamiseksi. Esimerkiksi perintäkuluille asetettavat ylärajat sekä tänään valtioneuvoston päättämä esitys maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisestä ovat erittäin tervetulleita toimia, toteaa kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen.

Työ- ja elinkeinoministeriössä laaditaan selvitys aluehallintoviraston käytössä olevien valvontakeinojen toimivuudesta ja riittävyydestä.

– Selvitys on tarpeen, mutta se ei riitä. On ilmiselvää, että valvontakeinot eivät ole toimivia, saati riittäviä. On oikeustajun vastaista, että samoille perintäyrityksille langetetaan varoituksia ja valvontapäätöksiä yksi toisensa jälkeen, mutta niillä ei näytä olevan yritysten toimintaan juuri mitään vaikutusta. Keinovalikoiman on syytä päivittyä vastaamaan nykypäivää ja valikoiman on oltava riittävän painokas, Heikkinen jatkaa.

– Valmistelen sekä lakialoitetta että toimenpidealoitetta asian korjaamiseksi. Tilanne on vakava ja se täytyy saada kuntoon, Hannakaisa Heikkinen päättää.

Perustuslaissa lakialoite rinnastetaan hallituksen esitykseen lainsäädäntöaloitteena. Lakialoitteessa voidaan ehdottaa säädettäväksi uusi laki taikka muutettavaksi tai kumottavaksi laki tai sen säännöksiä. Toimenpidealoitteessa voidaan ehdottaa, että hallitus ryhtyy lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen, kunhan asia kuuluu hallituksen toimivaltaan.

 

 

Lisätietoja

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen
p. 050 5122 886