Keskustan Heikkinen: Raskausajan tupakointi on huolestuttavan yleistä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen(kesk.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen raskaana olevien naisten tupakoinnin vähentämisestä. Raskaudenaikainen tupakointi lisää synnynnäisiä kehityshäiriöitä sekä haittaavat lapsen aivojen kasvua ja toimintaa. Lapselle aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnan palveluiden resursseja voidaan säästää edistämällä raskaana olevien naisten tupakoinnin vähentämistä.

Raskaana olevien naisten tupakointi ei ole vähentynyt juurikaan viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tässä Suomi on jäänyt selkeästi jälkeen muista Euroopan maista. Erityisen huolissani olen nuorista äideistä, joista lähes puolet tupakoi raskauden aikana, Heikkinen kertoo.

 

Monessa maassa, jossa tupakointia raskauden aikana on saatu vähenemään, on käytössä häkämittauksen raskauden ensimmäisen neuvolakäynnin yhteydessä. Tätä menetelmää käytetään paikoittain myös Suomessa ja Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto on suositellut sitä käytännöksi kaikille neuvoloille. Kirjallisessa kysymyksessään Heikkinen kysyy, millaisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä raskaudenaikaisen tupakoinnin vähentämiseksi.

Syntymättömien lasten suojeluun tulee kiinnittää huomiota ja näen, että tähän ongelmaan olisi hyvä sauma puuttua nyt tarmokkaasti, kun sote-uudistuksen myötä muokataan perusterveydenhuollon rakenteita ennaltaehkäisevään suuntaan. Ne hyvät käytänteet, mitä jossakin päin Suomea neuvoloissa tehdään, on otettava käytäntöön muuallakin, jotta raskausakan tupakointi saadaan kitkettyä, Heikkinen painottaa.

Heikkinen jätti kirjallisen kysymyksen hallitukselle 28.2.2017. Hallitus vastaa siihen 31 päivän aikana.