Osatyökykyisissä on valtava työllisyyspotentiaali, joka on saatava käyttöön niin inhimillisistä syistä kuin kansantalouden kannalta, vaatii Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen.

Osatyökykyisten tilannetta selvittäneet selvityshenkilöt esittävät vaalikausien yli ulottuvan työkykyohjelman perustamista. Heikkinen pitää ehdotuksen toteuttamista välttämättömänä. Tarvitaan kokonaisvaltaista otetta, jotta osatyökykyisten ja vajaakuntoisten ihmisten oikeus saada koulutusta, tarvitsemiaan palveluita ja työllistyä toteutuisi.

Heikkisen mukaan kyse on ennen kaikkea isompien rakennemuutosten, kuten sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen toteuttamisesta. Sosiaaliturvan on mahdollistettava riittävä toimeentulo myös heille jotka eivät sairauden tai vamman vuoksi kykene kokopäiväiseen työhön. Osa-aikaisen ja lyhytaikaisen työn vastaanottaminen pitää olla kannattavaa. Etuusloukkoihin ei pidä jäädä yhdenkään.

Jokaisen suomalaisen osaaminen ja taidot ovat tärkeitä ja jokaisella on oikeus osallistua yhteiskunan rakentamiseen taitojensa ja voimavarojensa mukaan. Jokaisen työttömyyden takana on yksilöllinen tarina ja tarpeisiin tulee vastata yksilöllisesti. Työelämän asenteiden ja arvostusten on myös muututtava, jotta myös räätälöidyn työn tai tuettuna työn tekeminen olisi mahdollista yhä useammalla työpaikalla Heikkinen toteaa.

Heikkinen muistuttaa myös sote- ja maakuntauudistuksen tuomista mahdollisuuksista: Kun sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntoutuspalvelut ja kasvupalvelut ovat saman vastuutahon alla, mahdollistaa se nykyistä paremmin vajaakuntoisten ja osatyökykyisten palveluiden järjestämisen ja kokoamisen saumattomasti yhteen koko maakunnan alueella.

Osatyökykyisten työllisyyspotentiaalia selvittäneet selvityshenkilöt Raija Kerätär ja Tuija Oivo luovuttivat raporttinsa ministeri Mattilalle ja Lindströmille tänään.

 

Lisätietoa:

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, p. 050 512 2886