Keskustan Heikkinen iloitsee: maatalousyrittäjien työssäjaksamiseen satsataan!

Keskustan kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja ja maatalousyrittäjä Hannakaisa Heikkinen iloitsee valiokunnan yksimielisestä esityksestä hyväksyä maatalouden kriisipaketin lomitusosuus. Hallitus esittää, että vuonna 2017 pidettävässä lomituksessa sijaisapumaksuja, tuetun maksullisen lomituksen maksua sekä varallaolon tuntimaksua alennetaan.

– Lomituspalvelujen hinnanalennusten kohdennus on mielestäni erittäin onnistunut ja tavoittaa laajimmin lomaoikeutetut. Tämä lomituspalvelujen hinnanalennus on tärkeä viesti maatalousyrittäjille siitä, että heidän työtään arvostetaan. On tärkeää, että säästöpaineista huolimatta tuemme maatalousyrittäjien työssäjaksamista ja työhyvinvointia, Heikkinen toteaa.

Lomituspalvelujen asiakasmaksuja korotettiin vuoden 2016 alusta. Maksujen korotukset ovat johtaneet siihen, että maatalousyrittäjät käyttävät aiempaa vähemmän maksullista apua ja työskentelevät sairaana ja jättävät perhevapaita pitämättä. Maksujen alentamisella pyritään kannustamaan yrittäjiä irtautumaan tarpeen vaatiessa työstä.

– Koska esitys koskee vain vuotta 2017, pidän tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla oleva maatalouslomituksen kokonaisuudistus etenee ja saamme pysyvämmän ratkaisun lomituksen kestävään järjestämiseen, Heikkinen jatkaa.

Valiokunta hyväksyi mietinnön lakiesitykseen keskiviikkona 7.12. ja hallituksen esitys etenee täysistunnon käsittelyyn, jossa se käsitellään osana vuoden 2017 valtion talousarvioesitystä. Lain on tarkoitus olla voimassa 1.1.-31.12.2017.

Lisätietoja:
Hannakaisa Heikkinen p. 050 512 2886