Keskustalaiset Kelan valtuutetut: Toimeentulotuen myöntämisen ongelmat ratkaistava nopeasti

Keskustalaiset Kelan luottamustehtävissä olevat kansanedustajat vaativat, että Kela tarttuu välittömästi toimeentulotuen ongelmiin ja etsii niihin pikaisesti ratkaisut.

 

Eduskunta hyväksyi viime vaalikaudella pääministeri Stubbin hallituksen esityksestä toimeentulotuen siirron Kelan hoidettavaksi. Siirron tavoitteena oli parantaa tuen saajien yhdenvertaisuutta, jolloin jokainen tukea tarvitseva saa sitä riippumatta asuinpaikastaan. Oikeus toimeentulotukeen perustuu pohjimmiltaan perustuslaissa säädettyyn oikeuteen välttämättömästä toimeentulosta ja huolenpidosta.

 

Mediat ovat kertoneet viime ja tämän vuoden aikana useita kertoja ongelmista, joihin toimeentulotukea tarvitsevat ihmiset ovat joutuneet tuen myöntämisen liittyvien ongelmien ja tuen saannin viivästymisen vuoksi. Ihmiset ovat jopa kokeneet, että apua saa paremmin julkisuuden kautta kuin suoraan sieltä, mistä apua pitäisi saada. Lapsiperheet ovat joutuneet pyytämään välttämätöntä jokapäiväistä apua järjestöiltä, seurakunnilta ja vapaaehtoisilta auttajilta. Tämä on kestämätöntä.

 

Kela selvitti jo viime vuonna oma-aloitteisesti alkuvaiheen ongelmia toimeentulotukihakemusten käsittelyssä ja pyysi myös asiakkailta anteeksi epäonnistumista. Osa ongelmista on helpottanut, mutta kaikki ongelmat eivät ole poistuneet.

 

Keskustalaiset Kelan valtuutetut edellyttävät, että Kela tarttuu määrätietoisemmin ongelmiin ja löytää niihin pikaisesti ratkaisuja. Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, jossa jokaisen on voitava luottaa siihen, että apua saa sitä tarvitessaan viranomaisilta. Kriisitilanteissa apua pitää saada heti. Hakemusten käsittelyn ja asioiden hoitamisen on oltava mahdollisimman sujuvaa, nopeaa, joustavaa ja yksinkertaista. Kelan ja kuntien on myös parannettava yhteistyötä, jotta kukaan tukea tarvitseva ei jää väliinputoajaksi ja ilman välttämätöntä tukea. Ihmisten hätä ei odota.

 

Lisätietoa:

Niilo Keränen, kansanedustaja, Kelan valtuuston varapuheenjohtaja 044 9892135

kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, 050 5122886