Keskusta tarvitsee uutta virtaa ja tunneälyä

 

Keskusta tarvitsee nyt virtaa. Puolueessa vallitsee apatian tila eikä uudistuksissa ole päästy puheita pidemmälle. Toivon, että puoluekokouksessa Sotkamossa käymme perinpohjaisen keskustelun Keskustan tilasta ja puolueen – sekä koko Suomen – tulevaisuudesta.

 

Politiikassa on uskallettava tunnustaa rohkeasti väriä. Minulle keskustanvihreys tarkoittaa ennen kaikkea ymmärrystä, että on vain yksi Suomen kansa, joka asuu eri puolilla Suomea, tiheämmin tai harvemmin. Sen sijaan, että nostaisimme esiin eroavaisuuksia, tahdon toimia niin, että kaikki kokevat olevansa samalla puolella ja samassa joukkueessa. Pienellä kansalla ei ole varaa jakolinjoihin.

 

 

Meillä jokaisella on vastuu itsestämme, ympäristöstämme ja koko Suomen menestyksestä. Hyvinvointiyhteiskunta on oikeuksia ja velvollisuuksia. Kaikkien on voitava osallistua yhteisen hyvinvoinnin kasvattamiseen omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaan – vain siten voimme ylläpitää sen kaiken, mistä saamme kansainvälistä kiitosta.

 

Olen ylpeä ja kiitollinen siitä, miten olemme Juha Sipilän johdolla onnistuneet kääntämään Suomen talouden kasvun tielle. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana olen ollut monta kertaa tiukan paikan edessä. Mutta niin se vain on: vain vahva ja terve valtio voi ylläpitää sosiaalista turvaverkkoa, joka mahdollistaa hyvän elämän myös meitä heikommille. Nyt kun talous on oikaistu, on meillä mahdollisuus ja velvollisuus pureutua eriarvoisuuden vähentämiseen.

 

Keskustan työ on kesken. Tulevina vuosina tärkein tehtävä on rakentaa hyvinvointia niin, että kaikki kokevat olevansa mukana. Ei riitä, että olemme tutkitusti maailman onnellisin kansa – keskimäärin. Kestävää vastuullisuutta on nyt suunnata politiikan toimenpiteet siihen, että ne, jotka ovat yhteisen veneemme laitapaikoilla tai saavat kokassa aallokon pärskeet kasvoilleen, saavat tukevamman istumapaikan ja pääsevät paremmin osallisiksi yhteisestä hyvinvoinnista.

 

Puolueen järjestöllisessä uudistamisessa on viimein aika ryhtyä sanoista tekoihin. Nyt kaikilla toimintamme tasoilla on keskitytty palvelemaan rakenteita ihmisten sijaan. Emme pysty tavoittamaan aatteellisesti tai toiminnallisesti edes omia jäseniämme saati sitten puolueeseen kuulumattomia kansalaisia. Tästä viimeisimmät kannatuskyselyt kertovat.

 

Meidän on tultava ulos pelkästä kampanjaorganisaatiosta. Toimintaa pitää olla kaiken aikaa, ei vain vaalien alla. Torikahvittelut ja sääntömääräiset kokoukset eivät riitä osoitukseksi siitä, että Keskusta kuulee ja ymmärtää. Toiminnan pitää tapahtua arkiympäristöissä mukana ollen ja kuunnellen. Myös sosiaalisessa mediassa meillä on vain voitettavaa. Aina ei tarvitse olle valmiita vastauksia vaan vähintään yhtä arvokasta on välittää ihmisille tunne, että heidän mielipiteillään on merkitystä. Keskusta tarvitsee nyt tunneälyä asiajohtamisen rinnalle.

 

 

Hannakaisa Heikkinen

kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja-ehdokas

Kiuruvesi