Joulukertomus

Charles Dickensin alkuperäinen Joulukertomus (A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas) julkaistiin vuonna 1843. Kertomuksessa joulun tunnelma koskettaa itaraa pankkiiria ja muuttaa hänen suhtautumisensa jouluun ja varsinkin kanssaihmisiin.

Tarinassa pankkiiri tapaa menneiden, nykyisen ja tulevien joulujen henget. Kukin hengistä opettaa pankkiirille jotakin, mikä saa aikaan muutoksen päähenkilössä.

Menneen joulun hengessä voisi ajatella, että tänä vuonna on opittu paljon. Kuluneen vuoden tunnelma on ollut meille kaikille yllätyksellisyydessään raskas. Näin joulun alla ei ikävyyksiin juuri jaksa palata, vaan voi kiinnittää katseen ennen kaikkea siihen hyvään, mitä ympärillä on.

Sitra julkaisi joulukuun puolivälissä tutkimuksensa, jonka mukaan korona-aika on ravistellut suomalaisten arvoja kestävämpään suuntaan. Elintavat ovat muuttuneet kestävämmiksi ja monet tahtoisivat muutoksista pysyviä. Aiheuttamansa huolen ja vahingon lisäksi koronapandemia on opettanut nauttimaan enemmän lähiluonnosta, satsaamaan kotimaisia raaka-aineita painottavaan ruokavalioon ja hyödyntämään kotia entistä monipuolisemmin.

Paikallisuuden ja suomalaisen osaamisen arvostaminen ovat Sitran tutkimuksen mukaan nousseet. Lähi- ja kotimaanmatkailu ovat kasvaneet, ja jopa 35 prosenttia tutkimukseen vastanneista kertoi ostaneensa aiempaa enemmän kotimaista ruokaa. Suomessa on huomattu, että omilla – pienilläkin – valinnoilla on vaikutusta ja luottamus omaan kykyyn tehdä muutoksia on kasvanut.

Nykyisen joulun hengessä aihetta hienoiseen tyytyväisyyteenkin on. Ymmärrys yhteisestä vastuusta suurten yhteiskunnallisten muutosten äärellä on lisääntynyt. Yhteiskunnan kestävyys ja yhtenäisyys ovat olleet koetuksella jo pidempään esimerkiksi ”vaihtoehtoisten totuuksien” leviämisen vuoksi, mutta kuluneen kriisivuoden aikana huoli yhteisestä tulevaisuudestamme on tiivistänyt ja tilkinnyt halkeamia. Kehityksestä on syytä olla hyvillään: kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen hyödyttää meitä kaikkia.

Ennen muita, parempi tulevaisuus koskettaa seuraavia sukupolvia. Tulevaisuuden jouluina kotikulmillamme tepsuttelee melko liuta pikkuvarpaita. Kiuruvedellä on syntynyt tänä vuonna vauvoja enemmän kuin aikoihin, tähän mennessä  jo yli 70, mikä on parisenkymmentä lasta enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lapset edustavat tulevaisuutta ja tänään tehtävien päätösten vaikutuksista nauttivat tai kärsivät juuri lapset, jotka nyt syntyvät Suomeen. Arvojen ja asenteiden muutos heijastelee parempaa tulevaisuutta lapsillemme. Pienten henkilökohtaisten muutosten lisäksi viime vaalikaudella pääministeri Sipilän johdolla aloitettu lapsistrategian valmistelu on jatkunut kuluvalla vaalikaudella parlamentaarisen lapsistrategian valmistelutyöllä. Lapsistrategian tavoitteena on muun muassa luoda perhemyönteistä Suomea.

Perhemyönteisemmän ilmapiirin pitäisikin leikata halki koko yhteiskuntamme. Työelämän muutosten, koulutuksen kysymysten ja suuren mittakaavan yhteiskunnallisten reformien tarve on käsinkosketeltava jo nyt, mutta eniten ne vaikuttavat tulevaisuuden osaajien ja Suomen rakentajien elämään. Päätöksenteossa esimerkiksi lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi pitäisi olla systemaattinen osa prosessia ja lapsia koskevaa tietoa tulisi kerätä johdonmukaisesti.

Tulevan joulun henki näyttää Dickensin kertomuksen pankkiirille pikku-Timin, pankkiirin työntekijän sairaan lapsen, kohtalon. Tuohon kohtaloon pankkiiri viimeistään herää ja tahtoo siihen vaikuttaa. Näin meidänkin on syytä tehdä. Lasten tulevaisuus on jokaisen meidän käsissämme ja voimme siihen vaikuttaa rakentamalla yhdessä hyvinvoivaa Suomea. Mitään ihmeitä ei tarvita, perusasiat riittävät: rakennetaan rakasta isänmaatamme sanoin ja teoin ja opetetaan lapsemme kunnioittamaan kaikkea sitä hyvää, mitä ympärillämme on. Opetetaan lapsemme arvostamaan työtä ja toisia ihmisiä. Tulkoon rakkauden ja välittämisen joulu jokaiseen kotiin!

 

Hannakaisa Heikkinen
Kansanedustaja (kesk)
Rapakkojoki

 

Kolumni on julkaistu Kiuruvesi-lehdessä 23.12.2020.