Joukko kansanedustajia vaatii: Asiantuntijalausunnot otettava huomioon alkoholilain uudistuksessa

Merkittävä joukko kansanedustajia vaatii, että alkoholilain muutosta koskevan lakiesityksen jatkovalmistelussa on vakavasti harkittava lausuntokierroksella tullut palaute.
Lausuntoja antaneista asiantuntijaorganisaatioista (18) sekä terveys- tai sosiaalipalvelujen tuottajista ja päihdehaittojen ehkäisyyn erikoistuneista järjestöistä (11) yksikään ei kannattanut lakiesitysluonnosta.

 

– Lausunnoissa tuli vahvasti esille huoli siitä, että esitys kohdentaa hyödyt alkoholielinkeinolle ja ulkoistaa haitat ja kustannukset julkisen sektorin kannettavaksi.  Kun huomioidaan haittakustannusten lisääntyminen, kokonaissaldo kansantaloudelle muodostuu negatiiviseksi ja kestävyysvajeen umpeen kurominen vaikeutuu, kansanedustajat muistuttavat.

 

Lausuntoja antaneista ammattiliitoista kielteisesti esitysluonnokseen suhtautuivat SAK, Palvelualojen ammattiliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, STTK, lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Akava, Lääkäriliitto, Terveydenhoitajaliitto, Akavan sairaanhoitajat, Talentia ja Päihdetyön Talentia. Lakiesitysluonnosta kannatti vain Elintarviketyöläisten liitto, joka arvioi muutosten vaikuttavan myönteisesti panimoalan työllisyyteen.

Ammattiliittojen ja järjestöjen palautteessa korostui muun muassa huoli siitä, että muutosesitys on ristiriidassa hallituksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämishankkeen, lapsi- ja perhepalveluiden muutokseen tähtäävän hankkeen ja sote-uudistuksen kanssa.

 

– Mikäli lakiluonnoksessa esitetyt muutokset toteutuvat, hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat riippumatta siitä, millainen sote-palvelujärjestelmä maahan rakennetaan. Emme voi hyväksyä, että hallitus tietoisesti tekisi lainsäädäntöä, mikä vesittäisi sote-uudistuksen tavoitteita, kansanedustajat painottavat.

 

Kansanedustajat hyväksyvät lakiesityksen useimmat kohdat, joilla mm yksinkertaistetaan anniskelusäädöksiä, mutta torjuvat ehdotukset ns. limuviinojen tulosta kauppoihin ja kaupassa myytävien oluiden alkoholipitoisuuden korottamisesta. Kaupoissa myytävä vahvempi olut ja limuviinat eivät myöskään edistäisi alkoholin kulutuksen painottumista valvotumpiin olosuhteisiin ravintoloissa, mikä myös edistäisi ravintola-alan työllisyyttä. Tällaisessa vaihtoehdossa alkoholin kokonaiskulutus ja haitat eivät lisääntyisi, mutta edellytykset alkoholikulttuurin muuttumiselle vähemmän haitalliseksi ajan myötä saattaisivat parantua.

 

Kansanedustajat muistuttavat, että ehdotettu alkoholilakiuudistus tehtäisiin tietoisena sen kansanterveyttä ja perheiden ja lasten hyvinvointia vaarantavista sekä julkisen sektorin työntekijöitä, erityisesti poliisia ja sosiaali- ja terveydenhoitoa monin tavoin kuormittavista seurauksista.

Hannakaisa Heikkinen (kesk)
Outi Alanko-Kahiluoto (vihr)
Sirkka-Liisa Anttila (kesk)
Eeva-Johanna Eloranta (sd)
Petri Honkonen (kesk)
Susanna Huovinen (sd)
Marisanna Jarva (kesk)
Elsi Katainen (kesk)
Niilo Keränen (kesk)
Anneli Kiljunen (sd)
Pauli Kiuru (kok)
Hanna Kosonen (kesk)
Antero Laukkanen (kd)
Sanna Lauslahti (kok)
Markus Lohi (kesk)
Eeva-Maria Maijala (kesk)
Merja Mäkisalo-Ropponen (sd)
Mats Nylund (rkp)
Aila Paloniemi (kesk)
Mauri Pekkarinen (kesk)
Aino-Kaisa Pekonen (vas)
Pekka Puska (kesk)
Tuomo Puumala (kesk)
Päivi Räsänen (kd)
Pertti Salolainen (kok)
Martti Talja (kesk)
Sari Tanus (kd)
Tapani Tölli (kesk)

 

Lisätietoja:

Hannakaisa Heikkinen 050 5122886