Jokainen nuori on Kiuruvedelle tärkeä

Viime viikolla saimme lukea hyvin huolestuttavia uutisia, että rippikouluikäiset nuoret ovat käyttäneet Suomen kovimpia huumeita täällä Kiuruvedellä. Nuorten parissa on ollut ja on saatavilla huumausaineita. Lisäksi yksittäiset alaikäiset nuoret ovat niitä myös käyttäneet. Tämä on erittäin vakava ja surullinen uutinen, johon Kiuruveden pitää reagoida välittömästi.

 

Ensisijaisesti vastuu on meillä vanhemmilla. Meidän täytyy olla perillä siitä, kenen seurassa lapsemme viettävät aikaa. Meidän vanhempien on syytä olla tiukkana myös alkoholin ja tupakan suhteen, sillä niiden käyttö alentaa kynnystä kokeilla huumeita. Alkoholilla on myös usein osuutta asiaan, kun puhutaan syrjäytymisvaarassa olevasta henkilöstä. Alkoholin liikakäyttö pahentaa entisestään huono-osaisuuden kierrettä.

 

Henkilö joko itse käyttää paljon alkoholia tai hänen perheensä, ja tällöin lapsi on usein kärsivä osapuoli. Alkoholisoitunut vanhempi ei silloin jaksa tukea lastaan hyvän elämän alkuun. Meidän kaikkien tulisikin osoittaa välittämistä ja ohjata nuoria harrastusten pariin ja sitä kautta saada heidät mukaan yhteisölliseen toimintaan. Ketään ei saa jättää yksin.

 

Pääministeri Juha Sipilä nosti esille ennen kuntavaaleja huolenaiheensa poikien ja nuorten miesten syrjäytymisriskistä. Hän totesi, että vaikka meillä on pärjäävä ja fiksu nuoriso, niin kuitenkin joka kuudes nuorimies on syrjäytymisvaarassa. Nämä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret miehet ovat pudokkaita ja työelämän sekä opintojen ulkopuolelle jääneitä. Peruskoulunsa päättäneillä miehenaluilla ei ole edes riittävää lukutaitoa, jotta he pärjäisivät elämässä. Tällainen poika on varsin heikossa asemassa yhteiskunnassamme.

 

Syrjäytymisen ehkäisy on oltava ykkösprioriteettien joukossa Kiuruvedellä. Suomessa on noin 50 000 koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle jäänyttä ja vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevaa alle 30-vuotiasta nuorta. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Suorien kustannusten lisäksi menetämme myös syrjäytyneen nuoren työpanoksen. Kokonaisuudessaan nuorten syrjäytyminen maksaa jopa 60 miljardia euroa.

 

Emme voi kuitenkaan ajatella, että nuorten syrjäytymisessä olisi kysymys vain taloudellisesta ongelmasta. Jokainen syrjäytymistapaus on inhimillinen tragedia. Lisäksi jokaisen vaikeuksissa olevan nuoren tilanne on erilainen. Tarvitsemme kokonaisvaltaista ajattelua, jonka avulla nuorten ongelmiin puututaan. Ratkaisut löytyvät kaavamaisten päätösten sijaan ihan yksinkertaisesti yhteisöstä. Kaikkein tärkein keino ehkäistä syrjäytymistä on kunnollinen ystävyys- ja aikuissuhde. Joku, johon voi luottaa.

 

Meidän aikuisten tulee kannustaa nuoria aktiiviseen sekä itsestä että lähimmäisestä huolta pitävään elämäntapaan. Nuorten hyvinvointi lähtee kodeista ja perheistä sekä nuorten lähipiiristä. Erilaisten ja erimuotoisten perheiden kasvatustyötä on tuettava nykyistä voimakkaammin. Varhainen puuttuminen perheiden ongelmiin on ensiarvoisen tärkeää. Emme saa myöskään unohtaa arvokasta kolmannen sektorin työtä ennaltaehkäisevänä hyvinvointityönä, mikä säästää julkisia varoja.

 

Kaupunkina Kiuruveden tulee huolehtia, että jokaiselle nuorelle tarjotaan edes lyhyt kesätyöpaikka. Tunne siitä, että minun työpanoksellani on merkitystä, on meille jokaiselle tärkeä. Nuoriin satsaaminen on parasta tulevaisuustyötä, mitä nyt voimme tehdä.