Ikääntyvä Suomi tarvitsee ratkaisuja

Viime viikkojen kuumin yhteiskunnallinen keskustelu on käyty vanhusten hoivan tilasta. Kuten usein politiikassa käy -ja varsinkin vaalien läheisyydessä- keskustelu helposti urautuu ja tahdotaan esittää yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin.

 

Keskustelussa on noussut esille, että vanhusväestömme määrä kasvaa hyvin voimakkaasti lähivuosina ja -vuosikymmeninä. On puhuttu, että vanhusten hoivan ja -hoidon resursseja tarvitaan lisää. En kuitenkaan ole kuullut ollenkaan puhetta siitä, miten voimme vaikuttaa siihen, että ikääntyvän väestömme toimintakyky säilyisi hyvänä mahdollisimman pitkään.

 

Yksi pitkäaikaishoivapaikka maksaa keskimäärin 50 000 euroa vuodessa. Siksi jokaisella toimintakykyisellä vuodella on suuri kansantaloudellinen merkitys: mitä terveempänä eläkkeelle jäävät kansalaisemme tulevat eläkevuotensa mahdollisimman pitkään elävät, sitä paremmin meillä on yhteiskuntana varaa järjestää hyvä hoiva niille vuosille, kun vanhuksen hyvä elämä on riippuvainen yhteiskunnan palveluista.

 

Työelämästä eläkkeelle siirtyminen on iso elämänmuutos. Moni ihminen on hyvin voimakkaasti sitoutunut työhönsä ja työyhteisöönsä. Eläköityminen voi tuoda myös negatiivisia tunteita, tyhjyyttä ja tarpeettomuuden tunnetta.

 

Linjasimme Keskustan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelmassa, että haluamme eläkevuosiaan aloittaville mahdollisimman hyvät eväät. Siksi työelämästä vanhuuseläkkeelle siirtyville tulee tarjota lakisääteinen hyvinvointi- ja terveystarkastus, joka on suunniteltu juuri tätä elämäntilannetta varten. Tarkastuksessa terveydenhuollon ammattilainen kartoittaa eläkeläisen keskeiset terveysriskit ja mahdolliset piilevät sairaudet sekä ohjaa ja kannustaa terveellisiin elämäntapoihin ja sosiaalisesti aktiiviseen elämään.

 

Neuvolajärjestelmä on yhteinen ylpeytemme. Keskusta haluaa myös ikäihmisille oman ”neuvolan”, johon ikäryhmät kutsutaan määrävuosin. Ensimmäinen lakisääteinen terveystarkastus tarvitaan työelämästä vanhuuseläkkeelle siirtyville – heille, jotka siirtyvät pois työterveyshuollon piiristä.

 

Hyvinvointi- ja terveystarkastus eläköityville on yksi konkreettinen teko, jonka tarvitsemme, jotta Suomi on maailman paras maa myös vanheta. Tulen tulevien viikkojen aikana kertomaan lisää konkreettisia ehdotuksia, joilla Keskusta haluaa rakentaa Suomea, jossa tulevaisuutta ei tarvitse pelätä.