Tilaa uutiskirje

Hoidetaan terveyttä!

Halvin sairaus on ennaltaehkäisty sairaus.

Ainoa kestävä keino sote-menojen kasvun hillitsemiseksi on panostaa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn tukemiseen.

Liikuntaan ja luontoon liittyvä kansalaisjärjestötoiminta tekee korvaamattoman tärkeää työtä meidän kaikkien liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien puolesta. Vapaaehtoistoiminnan tukeminen on tärkeää ja kustannustehokasta kansanterveystyötä, jotta yhä suurempi osa suomalaisista hoksaa ja voi harrastaa liikuntaa terveytensä ja hyvinvointinsa tukemiseksi!

Kuntien pitkäaikaishoito lamaantuu ilman omaishoitajia. Moni omaishoitaja tekee rakasta ja raskasta työtä jaksamisensa äärirajoilla.

Omaishoidolle on saatava yhtenäiset kriteerit koko Suomeen ja omaishoidon tuki on saatava Kelalle. Nämä toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta omaishoitajien tasa-arvoinen kohtelu toteutuisi asuinpaikasta riippumatta.

Pienten lasten vanhempien jaksamista voidaan tukea tuomalla käytännön apua arjen pyörittämiseen. Nyt tarvitaan kodinhoitajat takaisin! Yhden lapsen huostaanotto vuosikustannukset ovat kutakuinkin saman verran kuin kolmen kodinhoitajan vuosipalkka. Kumpaan kannattaisi satsata?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työssä jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota. Niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollon yksiköistä ja pitkäaikaishoidosta kuuluu enenevässä määrin viestejä, että työtä on liikaa ja tekijöitä liian vähän. Hoitoalan ammattilaisten riittävyydestä on huolehdittava, sillä kyse on sekä potilaan että hoitajan turvallisuudesta!

Vapaaehtoistyö on mahdollisuus. Mielestäni yhdessä ulkoilu, ruokailuapu ja moni muu ei-sairaanhoidollinen arkielämän tehtävä onnistuu ilman alan tutkintoakin. Niinhän valtaosa meistä hoitaa lastaan tai vanhaa omaistaan ilman koulutusta!