Heikkinen Kuopion vanhustenviikon avajaisjuhlassa: Katse perhehoitoon ja vanhustyön hyvään johtamiseen

Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) haluaa nostaa valtakunnallisella vanhustenviikolla keskiöön perhehoidon kehittämisen ja vanhustyön johtamisen merkityksen. Perhehoidon roolia keskeisenä omaishoidettavien vanhusten vuorohoitomuotona pitää edistää:

Omaishoitajalle on ensisijaisen tärkeää saada levähtää ja palautua raskaastakin hoitotyön arjesta. Omaishoitajan onnistuneen ja voimavaroja palauttavan loman edellytys on se, että on olemassa paikka, johon voi levollisin mielin laittaa läheisensä loma ajaksi. Perhehoito olisi kodinomainen ja inhimillinen vuorohoidon vaihtoehto, Heikkinen toteaa.

Iäkkäiden perhehoito ei toistaiseksi ole vakiinnuttanut paikkaansa palvelujärjestelmässä. Hoitomuotoa on kehitetty Perhehoitoliiton toimesta ja kokemukset ovat myönteisiä. Perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevan henkilön hoitoa yksityisessä perheessä perheenjäsenenä.

Vanhustenviikolla Heikkinen haluaa nostaa esiin myös henkilöstön ja hyvän henkilöstöjohtamisen merkityksen puhuttaessa vanhusten pitkäaikaishoidon laadusta. Henkilöstö on laadukkaan vanhustenhoidon tärkein tekijä ja henkilöstö tarvitsee tuekseen hyvää johtamista.

Uusi vanhuspalvelulaki antaa hyvät puitteet tehdä laadukasta vanhustyötä. Lain henki konkretisoituu kuitenkin vasta kunkin toimintayksikön ja palveluntarjoajan arkisissa käytänteissä ja viimekädessä vanhusten sekä omaisten kokemuksina. Hyvä lakikaan ei auta, jos henkilöstö ei saa työlleen riittävää tukea.  Johdon arvostus ja asenteet siirtyvät hoitajan kautta hyväksi hoitotyöksi, Heikkinen muistuttaa.

Heikkinen puhui aiheesta juhlapuheessaan Kuopion vanhustenviikon avajaisjuhlassa Kuopion kaupungintalolla 2. lokakuuta. Valtakunnallista vanhustenviikkoa vietetään lokakuun ensimmäisellä viikolla. Viikkoa vietetään tänä vuonna teemalla ”Ikäpolvet yhdessä”.

Hannakaisa Heikkinen on Keskustan kansanedustaja, TtM sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja sekä Vanhustyön keskusliiton hallituksen puheenjohtaja.

 

Lisätietoja: Hannakaisa Heikkinen

puh 050 5122886