Globaali kriisi nostaa paikallisuuden arvostusta

Kriisit muuttavat maailmaa monesti yllättävillä tavoilla. Aistittavissa on nytkin ajattelutavan muutoksia suhteessa kotimaiseen ruokaan ja huoltovarmuuteen, turvallisen arjen toteutumiseen ja ylipäänsä siihen, missä arkensa tahtoo elää.

Kotimainen huoltovarmuus on korostunut epidemian edetessä. Toimivat markkinat ovat olennainen osa huoltovarmuuden perusteita, mutta viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että pelkkien markkinoiden varaan ei voida kriisiaikana laskea. Itsenäistä valmistautumista tulee olla laajasti ja esimerkiksi valtion omaisuuden suhteen huoltovarmuutta tulee punnita päätöstenteossa.

Kotimaisen ruoantuotannon merkitys osana huoltovarmuutta on merkittävä. Ruoan markkinaehtoinen saatavuus ei välttämättä toteudu kriisien aikana. Parhaillaan käynnissä oleva pandemia ei onneksemme ole vaikuttanut ruoan saatavuuteen kriisin aikana ja kaupat ovat toimineet melko normaalisti. Epidemialla on kuitenkin väistämättä vaikutuksia ruoantuotantoon tulevalla satokaudella. Sato pitää voida korjata ja kasvinviljelyn kannalta merkittävät investoinnit tehdä myös tänä kesänä. Yhden kehnon vuoden vaikutukset voivat näkyä pitkään – ruokakriisiin ei Suomella ole varaa.

Kun kaupungit ovat käytännössä kiinni, ihmiset ovat siirtyneet ulkoilemaan ja nauttimaan luonnon tarjoamista virkistysmahdollisuuksista. Globaali trendi, jossa ihmiset siirtävät elämäänsä suurista kaupungeista kaupunkiseutujen puutarhakaupunkeihin ja seutukuntiin on keräämässä kannatustaan myös Suomessa. Puhutaan jopa uudesta Nurmijärvi-ilmiöstä. Monipaikkaisuus on kasvava trendi, jonka mahdollistavat työelämän joustot ja arvojen muutokset.

Onkin tärkeää miettiä, mistä hyvä ja turvallinen arki kullekin ihmiselle ja perheelle rakentuu. Globaalin pandemian soisi lisäävän perusasioiden arvostusta, läheisten kanssa vietettyä aikaa ja ymmärrystä puhtaan luonnon ja siinä kasvaneen ruoan merkityksestä hyvinvoinnille. Monipaikkaisuus tarjoaa vaihtoehdon nauttia kaupunkien mahdollisuuksista esimerkiksi työllistymisen suhteen samalla, kun nauttii ydinkeskustojen ulkopuolisen Suomen tarjoamista mahdollisuuksista elää väljemmin, luonnonläheisemmin ja kiireettömämmin – ja ehkäpä onnellisemmin?

 

Hannakaisa Heikkinen
Kansanedustaja
Suomen Keskustan varapuheenjohtaja

 

Kolumni on julkaistu 21.4.2020 Karjalaisessa ja Savon Sanomissa.