Edessä kohtalon vaalit maaseudulle

Äänestäjät ottavat tulevissa eduskuntavaaleissa kantaa, mitkä ovat elämisen edellytykset koko maassa tulevaisuudessa. Keskusta näkee, että ilmastoa ei pelasteta hankaloittamalla lapsiperheiden ja pienituloisten arkea.

SDP esittää ilmastonmuutoksen hillitsemisen nimissä järjettömiä ja kohtuuttomia ruoan veronkorotuksia, esimerkkeinä puheenjohtaja Rinne on maininnut lihan ja maidon. Tällaiset epäoikeudenmukaiset veronkorotukset kohdistuisivat ennen muuta maakunnissa ja maaseudulla asuviin ja pienituloisiin.

Kokoomuksessa puolestaan on ottanut vallan pormestari Vapaavuori ja sitä myötä suurkaupunkien Suomen politiikka. Se tarkoittaisi pienempien kaupunkien, niitä ympäröivien seutukuntien ja maaseudun näivettämistä, kun valtion kehittämispanostukset ohjattaisiin vain suurimmille kaupungeille. Se olisi selän kääntämistä maaseudulle.

Keskustalle maa- ja metsätalous ovat tärkeä osa ilmastokysymyksen ratkaisua, ei syyllinen. Tärkeintä päästöjen vähentämisessä on saastuttavien fossiilisten polttoaineiden alasajo sekä kotimaisten, uusiutuvien luonnonvarojen, ennen muuta metsien, kestävä hyödyntäminen.

SDP:n suunnitelmat vaarantavat suomalaisen ruoan tulevaisuutta alkutuotannosta teollisuuden työpaikkoihin. Nyt pitäisi yhdessä hakea ratkaisuja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi ja työpaikkojen turvaamiseksi.

Keskustan linja on rakentaa koko Suomea tasapuolisesti. Emme ole kaupungistumista vastaan, mutta katsomme, että sen on tapahduttava hallitusti. Isot kaupungit pärjäävät muutoinkin, siksi valtion kehittämispanostuksilla on oikeudenmukaisesti huolehdittava elämisen edellytyksistä myös muualla Suomessa.