Aluevaltuutettujen yhteistä tietopohjaa on vahvistettava

Tammikuun lopussa Suomessa järjestettiin ensimmäiset aluevaalit. Vaaleissa jokaisella oli mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketkä seuraavan kolmen vuoden aikana päättävät oman alueemme sosiaali-, terveys- sekä pelastustoimenpalveluista. Näissä vaaleissa oli kyse ei sen enempää tai vähempää kuin lähipalveluidemme tulevaisuudesta. Onnittelen kaikkia aluevaltuutettuja valinnastanne tähän tärkeään tehtävään. Tehtävä ei tule omaan helpommasta päästä, mutta on siksi sitäkin tärkeämpi.

 

Aluevaltuustot aloittavat työnsä poikkeuksellisten aikojen keskellä. Koronapandemia on haastanut sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmäämme sekä lisännyt kansalaisten pahoinvointia. Samalla kun hyvinvointivelkaa ja hoitojonoja kurotaan umpeen, luodaan myös uusia maakunnallisia toimintatapoja ja päätöksenteon kulttuuria. Tämä tärkeä valmisteleva työ luo pohjaa tuleville vuosikymmenille ja siksi siihen kannattaa panostaa.

 

Jotta aluevaltuustot voivat onnistua työssään, tarvitsevat valtuutetut myös koulutusta. Pidän tärkeänä, että aluevaltuutetuille tarjotaan sosiaali-, terveys ja pelastustoimen palveluihin perehtymisen lisäksi myös mahdollisuutta saada ulkopuolista koulutusta vahvistamaan valtuutettujen terveystieteellistä asiantuntijuutta. Päätöksenteon ytimessä tulee olla tietoperusteisuus. Hyvinvointialueen tulevaisuuden kannalta on kriittistä, että aluevaltuutetuilla on laaja käsitys siitä, mistä ihmisten hyvinvointi koostuu ja mitkä ovat taloudelliset raamit.

 

Koulutuksen myötä päätöksenteon kannalta tärkeä tieto on jokaisen valtuutetun saatavilla yhdenvertaisesti. Uskoisin tämän myös tukevan aluevaltuuston sisäistä yhteistyötä, kun valtuutetuilla on hajanaisen tiedon sijasta pohjalla yhtenäinen näkemys siitä, mistä työhön lähdetään sekä mahdollisuus tietoperusteisesti katsoa sosiaali- ja terveydenhoidon palveluita myös laajemminkin. Siten voimme välttää sen, ettei tuleva toiminta ole vain niukkuuden jakamista.

 

Uudet rakenteet tarjoavat mahdollisuuden myös uusille toimintatavoille, mutta muutos ei kuitenkaan ole itseisarvo. Tärkeintä on palveluiden laatu ja saavutettavuus mutta myös hyvinvointialueen kyky kustantaa ne. Sairauksien ennaltaehkäisy ja kuntoutus on saatettava niille kuuluvaan arvoonsa.

 

Aluevaltuutetut tekevät merkittäviä ratkaisuja alueiden ihmisten palveluista. Siksi näiden päätösten tulee olla tietopohjaisia ratkaisuja. Vahvistamalla yhteistä tietopohjaa voimme vähentää vastakkainasettelua ja löytää ratkaisuja. Aluevaltuustossa ei ole oppositiota.

 

Kolumni on julkaistu Savon-Sanomissa 2.2.2022.