Tilaa uutiskirje

Työ ja koulutus

Tulevan eduskunnan on huolehdittava, että Suomen kahtiajakautuminen pysäytetään. Työ on ainoa kestävä hyvinvoinnin rakennusmateriaali.

Monipuoliset alueelliset koulutusmahdollisuudet ovat avainasemassa estettäessä väestön karkaamista ruuhka-Suomeen.

  • Lukio- ja ammattikoulutus on turvattava maaseutualueilla ja huolehdittava korkeamman asteen koulutuksen vetovoimaisuudesta.
  • Pohjois-Savo on linjannut älykkään erikoistumisen painopistealoikseen puunjalostuksen ja biojalostuksen, terveysklusterin, kone- ja energiateknologian, elintarvikkeet sekä veden ja ilman prosessit. Koko Itä-Suomen tulevaisuuden elinvoimaisuus rakentuu näiden alojen jo maakunnissamme olemassa olevan huippuosaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen ympärille.
  • Jotta yritykset haluavat ja voivat sijoittua maakuntiin, tarvitaan osaamisen, työntekijöiden ja raaka-aineen lisäksi yrittäjyysmyönteinen ilmapiiri ja toimivat kulkuyhteydet.
  • Hallitusohjelmaan on kirjattava selkeä tavoite turhan yritystoiminnan sääntelyn purkamiseksi.
  • Tieverkoston kunnostus on aloitettava viipymättä