Hannakaisa – På svenska

Jag är Hannakaisa Heikkinen, Centerpartiets riksdagsledamot i den finska riksdagen (2007–2011 ja 2015-) och jordbrukare. I riksdagen är jag viceordförande i Social- och hälsovårdsutskottet, medlem i Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet samt medlem i Folkpensionsanstaltens fullmäktige.

Min studiebakgrund är gerontologisk sjuksköterska och magister i hälsovetenskaper. Tidigare har jag arbetat i olika ålderdomshem runt Finland, Sverige och Tyskland. När jag för första gången blev riksdagsledamot i 2007, jobbade jag som avdelningsskötare i ett seniorservicecenter i Kuopio, Finland.

Några ärenden som är viktiga för mig är hälsofrämjandet, förebyggande tjänster för åldringar och barnfamiljer, och att hålla landsbygden levande. Jag strävar efter att öka respekt för finsk mat och matproduktion.

Jag bor med min make och två barn på vår mjölkgård i Kiuruvesi, Övre Savolax regionen i Östra Finland. Jag har stort intresse för kreatursförädling. Dessutom är jag styrelsemedlem i den Finska Ayrshire Uppfödarföreningen.