Viikkokirje 16/2018

perjantaina 20.4

 

Eduskunnassa keskusteltiin julkisen talouden suunnitelmasta

 

Eduskunta käsitteli tiistaina julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2019-2022.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron tilaisuudessa piti ryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi. Hän muistutti, kuinka luottamus talouteen ja tekemisen meininki on nyt palautunut, mahdottomasta on tullut mahdollista: Talous kasvaa, työllisyys paranee kaikkialla maassa, velaksi elämisen loppuminen lähenee ja hallitus on saavuttamassa keskeiset tavoitteensa, mukaan luettuna 72 % työllisyysasteen.

Samalla, kuten Lohi puheenvuorossaan muistutti, hallitus haluaa kantaa vastuunsa siitä, ettei kaikilla suomalaisilla mene vielä hyvin. Kehysriihessä keskityttiinkin heikoimmassa asemassa olevien perusturvan parantamiseen, jotta kaikki pääsisivät osalliseksi talouden kasvusta.

On kovan työn tulosta, että talous viimein kasvaa. Kasvu on laaja-alaista ja tapahtuu kaikilla alueilla sekä usean toimialan voimin. Tämä oli myös tällä viikolla julkistettu Alueelliset kehitysnäkymät –raportin viesti. Alueilla ennakoidaan talouden ja työllisyyden hyvän kehityksen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Myös rakennemuutoksista kärsineet alueet ovat päässeet kasvu-uralle.

Samanaikaisesti monella alueella on kuitenkin suuri huoli osaavan työvoiman saatavuudesta. On todennäköistä, että työvoiman kohtaanto-ongelmat tulevat yleistymään. OIemme siis uudenlaisten haasteiden edessä: Miten varmistamme osaajat esimerkiksi Ylä-Savon vahvoihin vientiyrityksiin. Vastaavia työvoiman saatavuuden kanssa kamppailevia seutukuntia on useita. On hyvä, että nopeaan muunto-, täydennys- ja jatkokoulutukseen nyt panostetaan. Näitä yritysten tarpeita tulee kuunnella herkällä korvalla.

 

Asiakasmaksulaki uudistuu

 

Lakiluonnos uudeksi asiakasmaksulaiksi on lähdössä lausunnolle toukokuussa. Laki koskee maakunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksua. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääasiallisesti verorahoitteisia, mutta rahoitusta täydennetään asiaksmaksuilla.

Kaikki asiakasmaksuperusteet tullaan jatkossa todentamaan lailla. Maksua saa periä vain niistä palveluista, jotka ovat erikseen laissa mainittu. Laissa on myös tarkoitus säätää kaikille asiakasmaksuille enimmäismäärät, joiden rajoissa maakunnilla on mahdollisuus päättää minkä verran he maksuja periä.

Hallituksen tavoitteena ei ole korottaa nykyistä noin 1,5 miljardin euron asiakasmaksujen kokonaispottia. Ministeri Saarikko on korostanut, että summan tulee pysyä nykytasolla, eikä asiakasmaksuista saa tulla keino paikata maakunnan rahoituksen vajetta.

Uudella asiakasmaksulailla on myös tarkoitus huojentaa paljon palveluita käyttävien pienituloisten asemaa. Maakuntien tulee tiedottaa mahdollisuuksista saada huojennusta asiakasmaksuista, ei ole tarkoituksenmukaista että ihmisiä joutuu jopa toimeentuloluukulle ja ulosottoon asiakasmaksujen vuoksi. Alaikäisten terveyspalvelut säädettäisiin täysin maksuttomiksi.

 

Työttömille lisää opiskelumahdollisuuksia

On nurinkurista, ettei työttömyysturvalaki mahdollista työttömälle osaamisen kehittämistä opiskelemalla muuten, kuin työvoimatoimiston erityisharkinnalla. Tähän tulee nyt muutos. Osana hallituksen työllisyyspakettia hallitus on antanut tällä viikolla eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta niin, että työnhakijalla olisi oikeus opiskella työttömyysetuudella. Rajoitteena on työttömän 25 vuoden ikä ja opintojen korkeintaan kuuden kuukauden kesto. Nämä opinnot myös kelpaisivat aktiivimallin aktiivisuusehdoksi.

Työttömyysturvalla opiskelemisen edellytys on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Työttömällä säilyy myös velvoite hakea ja vastaanottaa kokoaikatyötä opiskeluiden aikana.

 

Seminaari järjestöjen toiminnan vaikuttavuudesta sote-uudistuksen jälkeen

Sosiaali- ja terveysvaliokunta järjesti torstaina seminaarin Eduskunnan Pikkuparlamentissa otsikolla ”Miten sote-uudistus tukee järjestöjen toiminnan vaikuttavuutta – Järjestöt lasten ja nuorten tukena.

On tosiasia, että maakunta- ja soteuudistuksen myötä järjestöillä tulee olemaan yhä merkittävämpi rooli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä. Sote-uudistus tarjoaa järjestöille runsaasti mahdollisuuksia. Lainsäädäntö ei estä tai rajoita järjestöjen toimintaa millään toimialueella. Lisäksi lainsäädäntöön kirjataan  maakuntien yhteistyövelvoite järjestöjen kanssa.

 

Suomenmaa kirjoitti seminaaristamme hyvän jutun, sen voi käydä lukemassa tästä: https://www.suomenmaa.fi/uutiset/maakunnat-auttavat-sosiaalityota-tekevia-vapaaehtoisjarjestoja-loytamaan-toisensa-asiantuntija-sanoo-6.3.365010.a14e6397eb

 

Ensi viikolla

 

Ensi viikolla vuorossa on kolme piirikokousta. Torstaina menen Etelä-Hämeen piirin kokoukseen Riihimäellä, perjantaina on vuorossa kotipiirini Pohjois-Savon kokous Iisalmessa ja lauantaina Pohjois-Pohjanmaan piirikokous Pattijoella, Raahessa.  Maanantait on yleensä varattu maakunnallisille luottamustehtäville. Niin nytkin, sillä maanantai-aamulla osallistun maakuntahallituksen kokoukseen Kuopiossa. Sen jälkeen olen puhumassa Ylä-Savon kuntien kulttuuriseminaarissa Iisalmen kulttuurikeskuksella.

 

Mukavaa viikonloppua!

Hannakaisa

Keskustan Heikkinen: Hallitus tarttuu eriarvoistumiskehitykseen 

Keskustan kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen iloitsee Juha Sipilän hallituksen tekemistä päätöksistä, jotka parantavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten taloudellista tilannetta merkittävästi.

 

Keskustan tavoite nostaa pienimmät vanhempainetuudet vähimmäistyöttömyyskorvausten tasolle toteutuu, kun hallitus päätti tänään korottaa ensi vuoden alusta 80,5 eurolla kuukaudessa vähimmäispäivärahoja. Päivärahoja nostettiin edellisen kerran isommalla kertakorotuksella tämän vuoden alussa 23 eurolla kuukaudessa.

 

– Sipilän hallitus korottaa vähimmäispäivärahoja yhteensä 103,5 eurolla kuukaudessa. Korotukset vähimmäistasoisiin vanhempainrahoihin, kuntoutustukeen ja sairauspäivärahaan ovat erittäin merkittäviä ja yksi Sipilän hallituksen tärkeimmistä eriarvoisuutta vähentävistä toimista, toteaa edustaja Heikkinen.

 

Sipilän hallitus korottaa ensi vuoden alusta myös takuueläkettä yhdeksällä eurolla kuukaudessa. Takuueläkkeen tasoa on siten nostettu noin 37 eurolla kuukaudessa Sipilän hallituskaudella.

 

Hallitus päätti kohdentaa 5 miljoonaa euroa lääkkeiden vuotuisen omavastuun alentamiseen. Tämä päätös on tärkeä erityisesti niiden kannalta, jotka käyttävät paljon palveluja.

 

– Juuri näin pitää toimia. Kun talouden suunta on monen synkän vuoden jälkeen saatu käännettyä, on kasvun hedelmillä tuettava kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, painottaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Hannakaisa Heikkinen.

 

 

Lisätietoja:

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, puh. 050 512 2886.

Viikkokirje 14/2018

perjantai 6.4.

 

Viikkokirjeessäni on aiheena vammaisjärjestöjen Ei myytävänä -kansalaisaloite, tuore tutkimus liikunnan merkittävistä terveys- ja taloushyödyistä, normienpurun eteneminen sekä puolueen varapuheenjohtaja-kampanjani aloitus.

 

Ei myytävänä –kansalaisaloite

Eduskunta kävi keskiviikkona lähetekeskustelua vammaisjärjestöjen alulle laittamasta Ei myytävänä –kansalaisaloitteesta, jonka myötä on haluttu kiinnittää huomiota vammaispalveluiden kilpailutukseen. Kansalaisaloite sai yli 72000 allekirjoitusta, mikä kertoo siitä että toiminta vammaispalveluiden järjestämisessä ei vastaa yleistä oikeustajua.

Julkisuuteen on kerrottu monia esimerkkitapauksia, joissa vammaisen henkilön asumispalveluyksikkö, eli koti, on kilpailutuksen seurauksena vaihtumassa. Kodin ohella vaihtuu myös lähiyhteisö, henkilökunta ja kaikki se, mikä on muodostunut olennaiseksi ja tärkeäksi osaksi omaa elämänpiiriä. Arki hajoaa ja vammainen henkilö jätetään ulkopuolelle oman elämänsä tärkeistä ratkaisuista.

Lainsäädäntö ei itsessään ole ongelma. Ongelma on ennemminkin lain kirjavassa soveltamisessa. Osa kunnista soveltaa tiukasti hankintalakia jättämättä hyödyntämättä monia muita palveluiden hankinnan tapoja, kuten palvelusetelin tai puitekilpailutuksen. Tietyissä tapauksissa myös palvelun hankinta suorahankinta on mahdollinen. Sote-uudistus tuo vielä keinovalikoimaan uusia mahdollisuuksia, kuten henkilökohtaisen budjetoinnin ja valinnanvapauden myötä asiakassetelin.

 

Liikunnalla merkittäviä terveys- ja taloushyötyä

UKK-instituutti julkisti tällä viikolla raportin liikkumattomuuden kustannuksista yhteiskunnalle. Raportin arvioiden mukaan vähäinen liikkuvuus ja huono fyysinen kunto aiheuttaa vuosittain vähintään kolmen miljardin kustannukset yhteiskunnalle. Kustannukset koostuvat paitsi terveydenhuoltomenoista, myös esim. työttömyysturvamenoista ja tuloveron menetyksistä.

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari huomautti ihan aiheellisesti Ylen uutisessa, että kustannuksiin nähden aiheesta puhutaan aivan liian vähän. Vasankari myös nosti esiin tutkimuksen tuloksena nuoruusiän liikunnan merkityksen: Sillä miten paljon liikuntaa nuorena harrastaa, on vahva yhteys siihen, miten löytää oman paikkansa työelämässä, minkä verran ansaitsee ja paljonko maksaa veroja. Liikunnallisuus siis on vahvasti yhteydessä siihen, kuinka korkealle kouluttautuu ja kuinka löytää paikkansa työelämässä.

Liikunnallinen elämäntapa yhdistettynä hyvään ravitsemukseen on halpaa sairauksien ennaltaehkäisyä! Meidän tulisi nykyistä enemmän pohtia kuinka voisimme tukea liikkuvaa elämäntapaa. Esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelulla on tässä merkittävä rooli. Liikkuva koulu –hanke on jo tuonut liikuntaa osaksi koulujen arkipäivää. Edistyksellisimmissä työpaikossa on kiinnitetty huomiota työpäivän aikana tapahtuvaan liikkumiseen mm. palaverikäytäntöjen myötä: Palaveri voi ihan yhtälailla olla vaikka kävelypalaveri lähiluonnossa. Tällaisia ratkaisuja tarvitsemme lisää!

 

Norminpurku etenee

Turhien säännösten poistaminen on ollut yksi Juha Sipilän hallituksen keskeisistä hankkeista. Normien purkaminen on edennyt hallituskauden aikana kaikilla hallinnonaloilla.

Tällä viikolla ministeriöt ovat toteuttaneet viestintäkampanjan, jonka tarkoituksena on ollut tiedottaa laajasti toteutuneista säädösten purkamisesta. Kaikki ministeriöt ovat olleet mukana kertomassa, miten norminpurku on tällä hallituskaudella helpottanut kansalaisten arkea ja yritysten toimintaa sekä vähentänyt viranomaisrbyrokratiaa. Tätä kampanjaa voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #norminpurku. Myös www.norminpurku.fi –sivustolle on koottu aiheesta laajasti tietoa.

 

Varapuheenjohtajakampanja liikkeelle

Tavoittelen Keskustan varapuheenjohtajuutta kesäkuun puoluekokouksessa Sotkamossa. Kampanjani lähtee toden teolla liikkeelle ensi viikolla.

Tämän päivä Suomenmaassa on julkaistu mielipidekirjoitukseni Keskustan uudesta suunnasta. Kirjoitus on luettavissa tästä linkistä

Kampanjaani voi seurata kotisivujeni lisäksi esimerkiksi facebook-sivuiltani.

Viikonloppuna ja ensi viikolla kierrän piirikokouksia seuraavasti:
la 7.4 klo 10 Asikkala, Päijät-Häme
ti 10.4 klo 17 Punkaharju, Itä-Savo
ke 11.4 klo 17 Haukivuori, Etelä-Savo
to 12.4 klo 17 Vantaa, Uusimaa
Pe 13.4 klo 17 Seinäjoki, Etelä-Pohjanma
la 14.4 klo 10 Joensuu, Pohjois-Karjala

 

 

Mukavaa viikonloppua toivottaen,

Hannakaisa

Savo-Karjalan keskustapiirit: Hannakaisa Heikkinen puolueen varapuheenjohtajaksi

TIEDOTE

 

 

Savo-Karjalan vaalipiirin molemmat Keskustan piirijärjestöt – Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala – esittävät kansanedustaja Hannakaisa Heikkistä Keskustan varapuheenjohtajaksi.

 

Pohjois-Savon Keskustan piirihallitus ja Pohjois-Karjalan Keskustan piirihallitus toteavat, että itäinen Suomi tarvitsee puoluejohtoon oman puolestapuhujansa. Hannakaisa Heikkinen täyttää hyvin johtopaikoilla tarvittavat edellytykset.

 

– Heikkinen tuntee hyvin itäisen Suomen elämän monet eri puolet niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Kansanedustajan työnsä sekä koulutuksensa ja työkokemuksensa puolesta sote-asiat ja siellä erityisesti vanhustenhuolto ovat Heikkiselle läheisiä. Maitotilan omistajana maatalouden ja maaseudun kysymykset ovat hänelle arkipäivää, keskustapiirit tiivistävät.

 

Piirijärjestöt lähtevät yhteisvoimin tekemään voimakkaan vaalityön, jonka tavoitteena on valita Hannakaisa Heikkinen Keskustan varapuheenjohtajaksi Sotkamon puoluekokouksessa 6. – 8. kesäkuuta.

 

Hannakaisa Heikkinen on iloinen saamastaan tuesta.

 

– Oman vaalipiirin keskustalaisten vahva tuki kielii siitä yhteishengestä ja luottamuksesta, joka Itä-Suomessa vallitsee. Uskon, että pystyn omalta osaltani viemään eteenpäin samaa yhdessä tekemisen ilmapiiriä koko Keskustassa. Puolue tarvitsee nyt todellakin virtaa kaikkeen tekemiseen. Meillä on kolmet vaalit voitettavana. Samaan aikaan on vahvasti pystyttävä uudistamaan puoluetta, Heikkinen tiivistää tulevan kaksivuotiskauden haasteita.

 

Lisätietoja:

kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, puhelin 050 5122886

Keskustan Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja Sallamaarit Markkanen, puhelin 044 3718182

Keskustan Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja Hanna Huttunen, puhelin 0400 673114

 

Keskustan kansanedustaja Heikkinen Juho Saaren raportista: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eriarvoisuustyön painopisteeksi

 

 

Kansanedustaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) on tyytyväinen professori Juho Saaren työryhmän työhön.

 

– Työryhmän loppuraportti valaisee hyvin, kuinka merkittävä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on väestön työ- ja toimintakyvyn sekä työllisyysasteen kannalta, Heikkinen toteaa. Merkitys on usein palvelu- ja tulonsiirtojärjestelmää keskeisempi

 

Heikkinen edellyttää, että julkisen vallan on tuettava aikaisempaa voimakkaammin ja vaikuttavammin ihmisten itsenäisiä pyrkimyksiä hyvinvointinsa ja terveytensä edistämiseen. Keinoina tulee nähdä muun muassa hyvinvointia ja terveyden edistämistä tukevan elinympäristön luominen, terveisiin elintapoihin kannustaminen ja väestön suojeleminen hyvinvointia ja terveyttä vaarantavilta uhkilta.

 

Heikkisen mielestä tätä tavoitetta edesauttaisivat esimerkiksi keskustan jo aiemmin esittämät eläkkeelle siirtyvien terveystarkastukset.

Kansanedustaja Heikkinen muistuttaa myös sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tärkeydestä eriarvoisuuskehityksen kääntämiseksi: uudistuksella vahvistetaan nimenomaan perustason palveluja, jotka ovat ratkaisevassa roolissa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa.

 

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulee olla sote-uudistuksen jälkeen sekä kuntien että maakuntien keskeinen tehtävä: kunnille ja maakunnille luodaan taloudelliset kannustimet edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia, mikä ehkäisee tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti eriarvoistumista, Heikkinen korostaa.

 

 

Lisätietoja

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen 050 512 2886

Maakuntauudistus ja valinnanvapaus eduskunnan käsittelyyn

Eduskunta on tänään isojen kysymysten äärellä, kun lähetekeskusteluun tulee maakuntauudistusta ja asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskevat hallituksen esitykset.

 

Julkinen keskustelu aiheen ympärillä on ollut viime viikkoina värikästä. Keskusteluissa toistellaan tuttuja uhkakuvia ja osin virheellisiä väittämiä. Viimeksi sunnuntaina asiantuntijat muistuttivat Helsingin Sanomissa, että hallitus on kritiikkiä kuullut ja se on johtanut lakiesityksen lukuisiin parannuksiin.

 

Myös itse olen matkan varrella tuonut julki huolenaiheitani liittyen erityisesti palveluiden valinnanvapauteen ja asiakassetelin käyttölaajuuteen, mutta nyt käsittelyyn tulevaan valinnanvapauslain esitykseen olen tyytyväinen. Se ei ole sama esitys, kuin viime syksynä. Kritiikki ja huolet pitää esittää silloin, kun asioita ollaan linjaamassa – silloin on oikea vaikuttamisen paikka. Myös eduskunnan valiokuntakäsittely voi vielä tuoda muutoksia.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus tarvitaan. Nykytila on kestämätön ja esitetty uudistus vie palveluita parempaan suuntaan.

 

Uudistuksen jalkauttaminen ja arkielämä näyttävät jääkö lakeihin muutostarpeita ja mikäli näin on, tulee tarvittavat muutokset myöhemmin tehdä  – sitä varten eduskuntalaitos on. Sote-palveluiden kehittäminen ei nyt lakien hyväksymiseen pysähdy, vaan kehitystyö jatkuu myös tulevina vuosina.

 

On surullista, että peruspalvelut ovat päässeet rapautumaan ja terveyskeskusten taso koetaan paikoin niin huonona, että niistä puhutaan yleisesti arvauskeskuksina. Nykyjärjestelmä on tiensä päässä. Ikääntyvän väestönsä ja kasvavien kustannusten kanssa kamppailevilla kunnilla ei ole riittävää taloudellista kantokykyä vastata laadukkaista peruspalveluista.

 

Sote-uudistuksen kaataminen olisi vastuutonta. Ärhäkkään kritiikkinsä keskellä oppositio ei ole kyennyt tarjoamaan yhtenäistä näkemystä vaihtoehdoista. Ratkaisuina on esitetty jo edellisten hallitusten mahdottomina ja perustuslain vastaisina hautaamia ratkaisuja. Sipilän hallitus on ainoa, jolla on selkeä uudistusmalli, jolla edetä.

 

Vastustajilta onkin kysyttävä, tiedostatteko te todella, mitä uudistuksen kaatumisesta seuraisi. Se tarkoittaisi palveluiden hallitsemattoman yksityistämisen jatkumista ja sosiaali- sekä terveyspalveluiden voimakasta eriytymistä. Tätä kehityskulkua en halua tukea.

Tuhannet ammattilaiset ovat valmistelleet sote- ja maakuntauudistusta jo vuosien ajan. He ratkaisevat käytännössä muutoksen onnistumisen. Monessa maakunnassa työ on jo pitkällä ja valmius edetä on hyvä.  Nyt tarvitaan enää poliitikkojen päätöksentekokykyä.

 

Hannakaisa Heikkinen

kansanedustaja (Kesk)

Kiuruvesi

Kolumni Savon Sanomissa ja Karjalaisessa 14.3.2018

 

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.): Nyt punnitaan vastuunkantajat

Tiedote to 8.3.2018, julkaistavissa heti

 
Kansanedustaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) iloitsee historiallisen sote-uudistuksen etenemisestä eduskunnan käsittelyyn. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus tarvitaan, jotta kaikki suomalaiset saavat jatkossakin laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita.

 

Edustaja Heikkinen on tyytyväinen valinnanvapauslakiesitykseen lausuntokierroksen jälkeen tehtyihin parannuksiin. Hän odottaa nyt vastuullisuutta sote-uudistuksen läpivientiin kaikilta eduskuntapuolueilta ja kysyy, ovatko uudistuksen vastustajat ajatelleet, mitä nykytilan jatkuminen tarkoittaisi:

 

  • Ilman sote-uudistusta alati kiihtyvä palveluiden hallitsematon yksityistäminen uhkaisi jatkua. Sosiaali- ja terveyspalvelujen eriytyminen jatkuisi ja ihmisten lompakon paksuudella olisi yhä enemmän merkitystä hoitoon pääsyssä. Nyt punnitaan puolueiden kyky kantaa vastuuta ja päättää asioista, Heikkinen toteaa.

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi viime kesänä sote-uudistuksen olevan kiireellinen, tärkeä ja välttämätön. Nämä sanat on jokaisen syytä painaa mieleensä, kun sote-lakeja käsitellään alkavana keväänä eduskunnassa, muistuttaa edustaja Heikkinen.

Lisätietoa:

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen 050 5122886

Heikkinen: Kokoomuksen Vapaavuori väärässä siunatessaan kokoomuspäättäjien pyöröoven

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, Keskustan kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen torjuu Kokoomuksen Jan Vapaavuoren antaman siunauksen keskeisten kokoomuspoliitikkojen tavalle siirtyä suoraan politiikan johtotehtävistä terveysbisnekseen.

Ilta-Sanomien (9.2.) mukaan ” Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) katsoo, että myös merkittävissä tehtävissä toimivat poliitikot ovat vapaita siirtymään halutessaan terveysalan lobbareiksi.” Heikkinen on asiasta eri mieltä.

– Vapaavuori on väärässä väheksyessään tätä kyseenalaista ilmiötä. Tämä pyöröovi kokoomuksen kärkijoukon ja terveysbisneksen välillä pyörii nyt niin vinhasti, että asiasta on käytävä periaatekeskustelu valtakunnan tasolla.

– Pelissä ovat sekä ihmisten tärkeimmät peruspalvelut että eduskunnan arvovalta, Heikkinen toteaa.

Kuluneella viikolla Kokoomuksen ex-puheenjohtaja Pertti Salolainen paheksui tilannetta, jossa kokoomuksen linjauksiin vaikuttavat terveysfirmoihin siirtyneet puolueen kärkiedustajat. Nimetön kokoomuksen kansanedustaja kommentoi kertomalla, että ”Kokoomusta johdettiin tässä tärkeimmässä asiassa viime syksynä ulkopuolelta.”

Eturivin kokoomuspäättäjiä on siirtynyt mm. Terveystalon ja Mehiläisen johtoon, tuoreimpana Lääketeollisuuden johtoon siirtyvä kokoomuksen sote-ekspertti Sanna Lauslahti. Heikkinen yhtyy Salolaisen huoleen ja tyrmää Vapaavuoren harjoittaman vähättelyn.

– Olen huolissani siitä, että virta kansanvallan palveluksesta terveysbisneksen vihreälle oksalle langettaa varjon koko poliittisen kulttuurin ylle. Tarvitaan päättäjien ryhtiliike.

– Vapaavuori on arvovaltaisimpia kokoomusjohtajia. Toivon hänen sivuuttavan lämpimät suhteensa elinkeinoelämään ja osallistumaan keskusteluun moraalin ja eduskunnan arvovallan näkökulmasta, Heikkinen kannustaa.

 

Lisätietoja: kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, puhelin 050 512 2886

 

 

Keskustan sote-valiokunnan jäsenet kiittävät: hallitus teki tarvittavat muutokset valinnanvapauslakiin

Tiedote                                     

julkaistavissa heti

 

 

Keskustalaiset sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet ovat hyvin tyytyväisiä, että hallitus on ottanut aiemmin sovitun mukaisesti huomioon sote-valinnanvapauslain lausuntokierroksella annetun palautteen lakiesityksen jatkovalmistelussa.

 

Perustuslaki takaa jokaiselle riittävät sosiaali– ja terveyspalvelut. Useat lausunnon antajat arvioivat valinnanvapauslainsäädäntöluonnokseen sisältyneen asiakassetelin vaarantavan julkisen erikoissairaanhoidon tuottamisen. Valinnanvapauslakiehdotuksen pykäliä on nyt muokattu toivotulla tavalla. Julkiset sote-palvelut turvataan, eikä päivystystoiminta vaarannu. Tehty ratkaisu turvaa maakunnan mahdollisuuden valinnanvapauden hallittuun käyttöön.

 

Keskustan edustajat muistuttavat, että sekä palveluiden käyttäjät, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset odottavat, että sote-uudistus saadaan maaliin ja epävarma tilanne selkiytyy. Eri puolilla Suomea on tehty hyvää valmistelutyötä ja hallituksen nyt ilmaisema kanta on kuin joululahja, joka tuo työrauhan kentälle.

 

Keskustan sote-valiokunnan jäsenet muistuttavat, että lain jatkovalmistelussa, ennen kuin laki tuodaan eduskuntaan, on otettava huomioon toimivat palvelukokonaisuudet ja palveluiden toimiva integraatio potilaan ja asiakkaan parhaan palveluketjun aikaansaamiseksi.

 

 

Lisätietoja:

Hannakaisa Heikkinen 050 512 2886

Niilo Keränen 044 989 2135

Ulla Parviainen 050 513 2023

Pekka Puska 040 7715571

Martti Talja 050 511 3094

 

Keskustan Heikkinen iloitsee uudesta junayhteydestä Helsinki-Kajaani –välille

TIEDOTE

Julkaistavissa heti

 

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) on tyytyväinen, että ensi maaliskuusta lähtien Helsinki-Kuopio -junayhteys yhteys ulotetaan ostoliikennesopimuksella Kajaaniin saakka.

 

-Tämä on hieno päätös yläsavolaisille ja kainuulaisille työ- ja vapaa-ajanmatkustajille.  Näin tuetaan merkittävästi Ylä-Savon ja Kainuun saavutettavuutta raiteita pitkin, iloitsee Heikkinen.

 

-Erityisen tärkeää olisi palauttaa aamuyhteys Helsinkiin. Nykyisillä junaliikenteen vuoroväleillä työmatkaajan on tultava aamupäivän palaveriin Helsinkiin jo edellisenä iltana, toteaa kansanedustaja Heikkinen.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymän sopivat parannuksista ostoliikennesopimuksella toteutettavan liikenteen palvelutasoon vuosille 2018–2019. Sopimus koskee kaukoliikenteen ostoja.

 

Osto- ja velvoiteliikenteellä pyritään täydentämään junaliikennettä sellaisilla yhteysväleillä, joilla sitä ei markkinaehtoisesti synny.

 

Lisätietoja:

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen

puh.nro 050 512 2886