Iisalmen sairaalan tulevaisuus ratkaistaan paikallisesti

 

Iisalmen sairaalan tulevaisuus pohdituttaa Ylä-Savon ihmisiä, syystäkin. Tekeillä on monenlaisia uudistuksia, joilla kaikilla on yhtymäkohtia alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen muotoutumiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon iso rakenneuudistus, siihen liittyvä valinnanvapauslainsäädäntö ja myös juuri lausuntokierrokselle lähtenyt asetusluonnos erikoissairaanhoidon työnjaosta ja keskittämisestä – niillä kaikilla on tarttumapintaa siihen, miten ja missä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita jatkossa alueemme väestölle tarjotaan.

Päätös Iisalmen leikkaustoiminnan osalta on yliopistollisella sairaanhoitopiirillä. Siihen ei tarvita esimerkiksi ministeriön poikkeuslupaa. Poikkeuslupa tarvitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Iisalmen sairaala ylläpitää pelkkää perusterveydenhuollon päivystystä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystykseen ei lupaa tarvita.

Eduskunnan viime vuoden lopussa hyväksymä terveydenhuoltolaki määrittelee, että leikkauksia tekevässä sairaalassa tulee olla ympärivuorokautinen yhteispäivystys. Potilasturvallisuuden ja perusterveydenhuollon ylläpitämiseksi katsotaan tarvittavan lääkäri paikan päälle koko ajaksi. Tämä lisäksi sairaalan on järjestettävä leikkaavan erikoislääkärin päivystys ympärivuorokautisesti potilasturvallisuus huomioiden joko sairaalapäivystyksenä tai vapaamuotoisena päivystyksenä. Lisäksi sairaalassa on oltava tarvittavassa laajuudessa laboratorio- ja kuvantamistoiminta sekä muut edellytykset.

Kaikki viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä saavat itse päättää, kuinka montaa leikkaustoimintaa harjoittavaa yksikköä ne haluavat ylläpitää oman alueensa sairaaloissa. Tämä koskee myös päiväkirurgiaa, sillä osa potilaista jää aina sisälle osastohoitoon seurantaa ja leikkaavan erikoislääkärin pitää pystyä tekemään arvio myös niiden potilaiden osalta, jotka kotiutuvat.

Iisalmen sairaala on monin tavoin erinomaisessa kunnossa: niin rakenteiltaan, varustukseltaan kuin henkilökunnan osaamisen näkökulmasta. Toivon, että näillä asioilla on merkitystä, kun sairaanhoitopiirimme miettii työnjakoa: kukaan eikä mikään ”ylempi taho” määrää kaikkea toimintaa keskitettäväksi jo nyt täydelle KYS:an alueelle. Kuopiosta Iisalmeen on sama matka ajoipa sitä kumpaan suuntaan tahansa. Tuon matkan kulkee mielellään sellaisissa ”kerran elämässä” -toimenpiteissä, kuten vaikka nivelkirurgia, jos se takaa parhaan mahdollisen laadun.

 

Hannakaisa Heikkinen

TtM, kansanedustaja (kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Kiuruvesi

Viime viikolla saimme lukea hyvin huolestuttavia uutisia, että rippikouluikäiset nuoret ovat käyttäneet Suomen kovimpia huumeita täällä Kiuruvedellä. Nuorten parissa on ollut ja on saatavilla huumausaineita. Lisäksi yksittäiset alaikäiset nuoret ovat niitä myös käyttäneet. Tämä on erittäin vakava ja surullinen uutinen, johon Kiuruveden pitää reagoida välittömästi.

 

Ensisijaisesti vastuu on meillä vanhemmilla. Meidän täytyy olla perillä siitä, kenen seurassa lapsemme viettävät aikaa. Meidän vanhempien on syytä olla tiukkana myös alkoholin ja tupakan suhteen, sillä niiden käyttö alentaa kynnystä kokeilla huumeita. Alkoholilla on myös usein osuutta asiaan, kun puhutaan syrjäytymisvaarassa olevasta henkilöstä. Alkoholin liikakäyttö pahentaa entisestään huono-osaisuuden kierrettä.

 

Henkilö joko itse käyttää paljon alkoholia tai hänen perheensä, ja tällöin lapsi on usein kärsivä osapuoli. Alkoholisoitunut vanhempi ei silloin jaksa tukea lastaan hyvän elämän alkuun. Meidän kaikkien tulisikin osoittaa välittämistä ja ohjata nuoria harrastusten pariin ja sitä kautta saada heidät mukaan yhteisölliseen toimintaan. Ketään ei saa jättää yksin.

 

Pääministeri Juha Sipilä nosti esille ennen kuntavaaleja huolenaiheensa poikien ja nuorten miesten syrjäytymisriskistä. Hän totesi, että vaikka meillä on pärjäävä ja fiksu nuoriso, niin kuitenkin joka kuudes nuorimies on syrjäytymisvaarassa. Nämä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret miehet ovat pudokkaita ja työelämän sekä opintojen ulkopuolelle jääneitä. Peruskoulunsa päättäneillä miehenaluilla ei ole edes riittävää lukutaitoa, jotta he pärjäisivät elämässä. Tällainen poika on varsin heikossa asemassa yhteiskunnassamme.

 

Syrjäytymisen ehkäisy on oltava ykkösprioriteettien joukossa Kiuruvedellä. Suomessa on noin 50 000 koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle jäänyttä ja vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevaa alle 30-vuotiasta nuorta. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Suorien kustannusten lisäksi menetämme myös syrjäytyneen nuoren työpanoksen. Kokonaisuudessaan nuorten syrjäytyminen maksaa jopa 60 miljardia euroa.

 

Emme voi kuitenkaan ajatella, että nuorten syrjäytymisessä olisi kysymys vain taloudellisesta ongelmasta. Jokainen syrjäytymistapaus on inhimillinen tragedia. Lisäksi jokaisen vaikeuksissa olevan nuoren tilanne on erilainen. Tarvitsemme kokonaisvaltaista ajattelua, jonka avulla nuorten ongelmiin puututaan. Ratkaisut löytyvät kaavamaisten päätösten sijaan ihan yksinkertaisesti yhteisöstä. Kaikkein tärkein keino ehkäistä syrjäytymistä on kunnollinen ystävyys- ja aikuissuhde. Joku, johon voi luottaa.

 

Meidän aikuisten tulee kannustaa nuoria aktiiviseen sekä itsestä että lähimmäisestä huolta pitävään elämäntapaan. Nuorten hyvinvointi lähtee kodeista ja perheistä sekä nuorten lähipiiristä. Erilaisten ja erimuotoisten perheiden kasvatustyötä on tuettava nykyistä voimakkaammin. Varhainen puuttuminen perheiden ongelmiin on ensiarvoisen tärkeää. Emme saa myöskään unohtaa arvokasta kolmannen sektorin työtä ennaltaehkäisevänä hyvinvointityönä, mikä säästää julkisia varoja.

 

Kaupunkina Kiuruveden tulee huolehtia, että jokaiselle nuorelle tarjotaan edes lyhyt kesätyöpaikka. Tunne siitä, että minun työpanoksellani on merkitystä, on meille jokaiselle tärkeä. Nuoriin satsaaminen on parasta tulevaisuustyötä, mitä nyt voimme tehdä.

 

 

 

 

 

Alkuvuoden aikana olen kiertänyt lähes jokaisessa Pohjois-Savon kunnassa. Moni pienen kunnan asukas on lähestynyt minua ja esittänyt huolensa sote-uudistuksesta. Huoli on erityisesti siitä, viedäänkö ne vähäisetkin sosiaali- ja terveyspalvelut pois kuntakeskuksista ja entä jos valinnanvapauden myötä ei tule yrityksiä tarjoamaan sote-palveluita? Monen mieltä painaa, riittääkö eläke tulevaisuudessa terveyspalveluiden hankkimiseen.

Keskusta halusi sote-uudistuksen toteuttamisen hallitusohjelmaan siksi, että haluamme turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut myös pienten, kasvukeskuksista kauempana olevien kuntien asukkaille. Myös niille kansalaisille, joita ei ole siunattu täydellisellä terveydellä, niille, joilla ei ole ulottuvillaan työterveyshuoltoa ja niille kansalaisille, joilla ei ole iso palkka tai eläke turvanaan.

Haluamme sote-uudistuksen, jotta kunnat ja kuntapäättäjät voivat keskittyä paremmin kunnan perustehtäviin: elinvoiman, koulutuksen, kulttuurin, rakentamisen, infran ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Haluamme, että jatkossa yhdenkään pienen kunnan pitkäaikaissairaan tai hänen omaisensa ei tarvitse tuntea epävarmuutta tai syyllisyyttä hoidon kustannusten tuomasta taakasta kuntataloudelle.

Suomessa on yksi maailman laadukkaimmista erikoissairaanhoidoista – jonka ylläpidon ja kehittämisen kulut kuitenkin ylittävät monen kunnan maksukyvyn. Erikoissairaanhoitokeskeisyys on sokaissut ja olemme unohtaneet, että kustannustehokkainta ja inhimillisesti kestävintä on huolehtia perustason palveluista.

Me muistamme ihannoida kirurgia, joka onnistuneesti leikkaa keuhkosyövän, mutta kuka nostaa kunniaan sen terveyskeskuslääkärin tai hoitajan, joka motivoi sadat asiakkaat lopettamaan tupakoinnin? Kukapa meistä ei arvostaisi ortopediä, joka hienosti tekee polven tekonivelleikkauksen, mutta kuka muistaa sitä hoitajaa, joka innosti ja kannusti kuntouttamaan jalan toimivaksi?

Sote-uudistus tehdään, jotta kaikki kansalaiset olisivat tasa-arvoisia tarvitsemiensa sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisen suhteen asuinpaikasta riippumatta. Maakunnilla on yksittäisiä kuntia vahvemmat hartiat vastata sosiaali- ja terveyspalveluista.

Sote-uudistuksella nostetaan keskiöön perustason palvelut, joilla terveyttä ja toimintakykyä tuetaan. Ajoissa saatu apu on tehokkainta niin ihmisen hyvinvoinnin kuin julkisen talouden kannalta – olipa kyse niin mielen kuin kehon vaivasta.

Puheeni Lions Club Kiuruveden 60-vuotisjuhlassa 24.2.2017

 

Hyvät juhlavieraat

Suomi juhlii tänä vuonna 100-vuotisjuhlaa ja juhlavuoden teemana on yhdessä. Teema kertoo meidän suomalaisten tavasta toimia ja myös siitä tavoitteesta, että jatkossa vielä tiiviimmin rakennamme yhdessä elämäämme. Lions Club-toiminta on arvokasta yhteistyötä ja haluankin lämpimästi onnistella pitkään ikään päässyttä Kiuruveden Lions Clubia.

Satavuotias Suomi ei olisi tässä, ellei meillä olisi niin rikasta järjestötoimintaa joka osaltaan on aina tukenut Suomen kasvua hyvinvointivaltioksi ja ollut mukana luomassa mitä erilaisempia tukimuotoja ja palveluita yhteiskunnan tarvitseville. Lions Club on tästä hyvä esimerkki ja minusta on hienoa, että täällä meillä Kiuruvedellä toimintaa on ollut jo niin pitkään.

Suomi on järjestöjen maa ja uskon, että vapaaehtoistyö on tärkeässä roolissa ratkaisemassa erilaisia tulevaisuuden ongelmia. Yksinäisyys ja ihmisten syrjäytyminen ovat näitä ratkaistavia ongelmia. Pääministeri Sipilä asetti professori Juho Saaren työryhmän etsimään uusia, kestäviä ratkaisuja Suomen kahtiajakautumisen pysäyttämiseksi. Eli tuo työryhmä etsii konkreettisia keinoja, joilla kiihtynyt kehitys kansalaisten jakautumiseen hyvä- ja huono-osaisiin voitaisiin taltuttaa.

Täällä arkielämässä pienikin on tärkeää, jo yksi kontakti yksinäiseen, yksi syrjäytymiseltä pelastettu nuori tai omaan asuntoonsa yksin jääneen vanhuksen kohtaaminen vie Suomea parempaan suuntaan. Järjestötyön onni on, että se on ihmisten näköistä. Jokaisella paikkakunnalla, jokaisella järjestöllä on oma tapansa tehdä ja toimia. Juuri siksi järjestötyö on korvaamaton apu moneen ongelmaan, sillä myös ongelmat ovat moninaisia ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan erilaisia ratkaisuja.

Keskustelimme eduskunnassa viime viikolla Suomen kestävän kehityksen suunnitelmasta liittyen kansainväliseen YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin. Kestävästä kehityksestä ensimmäisenä mieleen tulee ympäristökysymykset, mutta tavoitteet sisältävät paljon muutakin. Toinen Suomen painopisteistä onkin ”Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osallistava Suomi”. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on myös järjestöillä merkittävä rooli. Lions Clubin toiminta osallistaa teitä kaikkia, jotka toiminnassa olette mukana ja luo siten yhteisöä jossa te voitte elää. Lions Clubin toiminta taas auttaa ehkäisemään eriarvoisuutta ja laajentaa yhteisöllisyyden myös kaikkien niiden ympärille, joita te toiminnassanne autatte.

Järjestöt ja yhdistykset tuottavat hyvinvointia jäsenilleen ja parantavat hyvän elämän edellytyksiä. Järjestöt hyödyttävät samalla koko yhteisöä ja yhteiskuntaa inhimillisesti ja taloudellisesti ehkäistessään ja vähentäessään sosiaalisia ongelmia sekä palvelutarvetta. Järjestöt työskentelevät lähellä kansalaisten arkea muun muassa eriarvoistumista vastaan sekä palvelujen tasa-arvoisen saannin puolesta. Järjestöt valistavat ja opettavat meitä erilaisuuden ymmärtämiseen ja suvaitsemiseen.

Haluan kiittää teitä, jotka toimite aktiivisesti Lions Clubissa, te teette tärkeää työtä! Toivotan teille kaikille oikein lämmintä vuosijuhlaa ja LC Kiuruvedelle ja toiminnallista jatkoa seuraavalle kuudellekymmenelle vuodelle!

Tapasin viime viikonloppuna yleisötilaisuuksissa ihmisiä Ylä-Savon pienissä kunnissa ja moni tuli kertomaan huolensa sote-uudistuksesta – viedäänkö sosiaali- ja terveyspalvelut pois kuntakeskuksista? Entä jos valinnanvapauden myötä ei tule yrityksiä tarjoamaan sote-palveluita – eikö palveluita saa silloin ollenkaan? Kuntavaalit lähestyvät ja kuten asiantuntijat arvioivat etukäteen, haluaa moni oppositiopuolue käyttää sote-uudistusta vaaliaseena: uudistuksella pelotellaan ja liikkeelle lasketaan perättömiä tietoja.

Tulevat maakunnat vastaavat julkisesti rahoitetuista sosiaali- ja terveyspalveluista alueellaan. Maakunta ei kilpailuta valinnanvapauden piirissä olevia palveluita vaan tuottajaksi pääsevät kaikki toimijat, jotka täyttävät vaatimukset. Tämä on suuri mahdollisuus myös pienten kuntien paikallisille yrityksille, kun tulevaisuudessa palvelujen tuottajaa ei kilpailutuksen kautta valitse kunta tai kuntayhtymä vaan valinnan tekee asiakas, joka tarvitsee tiettyjä palveluja. Asiakkaalle myönnetään asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti ja hän saa itse valita hänelle parhaiten sopivat palvelut. Maakunnan myöntämä korvaus on kaikille kunkin palvelun tuottajiksi hyväksytyille sama.

Maakunta vastaa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut. On selvää, että palvelujen tuottajien kirjo ei tule olemaan pienemmissä kunnissa sama kuin keskuskaupungeissa. Pienempien kuntien asukkaat hyötyvät kuitenkin siitä sote-uudistuksen peruslähtökohdasta, että uudistuksen myötä peruspalveluja parannetaan: jatkossa sote-keskuksissa saadaan nykyistä paljon monipuolisemmin niitä palveluja, joita tällä hetkellä joudumme hakemaan alue- tai keskussairaaloista. ”Kela-taksikyyteihin” kuluvat miljoonat käytetään lähipalvelujen parantamiseen.

Sote-uudistusta on yritetty eri hallituskokoonpanoilla jo toistakymmentä vuotta. Uudistuksen aikaansaaminen on välttämätöntä, sillä nykyisillä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteilla kymmenissä miljardeissa olevat vuotuiset menot yhä voimakkaammin pakkautuvat erikoistason palvelujen kustantamiseen – ja peruspalvelut ja terveyden ja toimintakykyisyyden tukeminen eli ennaltaehkäisy jäävät koko ajan pienemmälle osalle. Tämä kehitys on pysäytettävä. Lupaukset sote-uudistuksen perumisesta vaalien jälkeen ovat hyvin vastuutonta puhetta.

Suomalaisessa yhteiskunnassa työn tekemisellä ja ahkeruudella on suuri merkitys ihmisen itsetuntoon. Luterilainen kulttuurimme kunnioittaa ahkeruutta ja halveksuu laiskuutta. Niin ihailtavaa kuin ajatus ahkerasta ihmisestä onkin, ei työn tekeminen ja siten yhteiskuntaan osallistuminen ole tänä päivänä kaikille mahdollista. Kyse ei ole laiskuudesta vaan yhteiskunnan ja työelämän rakenteista; kaikille ei tällä hetkellä löydy työpaikkoja.

Työttömyys ei vain heikennä ihmisen taloudellista asemaa vaan se saattaa myös vahvasti syrjäyttää ihmistä yhteiskunnasta. Jos kokee, ettei voi olla yhteiskunnalle hyödyksi työtä tekemällä, saattaa tunne johtaa laajempaankin osattomuuden tunteeseen ja syrjäytymiseen. Viime viikon uutinen pitkäaikaistyöttömyyden laskusta monen vuoden kasvun jälkeen tuntui yhtä hyvälle kuin helmikuun aurinko pitkän pimeyden jälkeen.

Maailman ja työelämän muuttuessa meidän on yhä vaikeampaa löytää kaikille työtä. Ongelmana ei ole ainoastaan työpaikkojen puute vaan myös se, ettei työttömien osaaminen vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Osaltaan tähän voimme tarttua koulutuksella mutta on etsittävä myös muita tapoja ehkäistä syrjäytymistä.

Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo on selvittänyt tutkijaryhmän kanssa osallistavaa sosiaaliturvaa. Tutkijaryhmän ehdotus on, että työmarkkinatuki muutettaisiin siten vastikkeelliseksi, että saadakseen sen täysimääräisenä, työttömän tulisi osallistua johonkin yleishyödylliseen toimintaan kuten vapaaehtoistoimintaan.

Jokaisella ihmisellä on oikeus tuntea itsensä tärkeäksi ja kokea kuuluvansa yhteisöön ja yhteiskuntaan. Meidän tulee kehittää yhteiskunnan rakenteita ja erityisesti sosiaaliturvaa niin, että se tukee kaikkien osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Toisaalta meillä on valtavasti ns ”tekemätöntä työtä”, johon yhteiskunnalla ei ole varaa palkata tekijöitä perinteisen työsuhteen muodossa.

Osallistavan sosiaaliturvan tarkoituksena on mahdollistaa työttömälle itselle sopivin tapa osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Ajattelen, että hyvinvointiyhteiskunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea ihmisiä elämän eri vaiheissa ja vapauttaa niistä ongelmista, joita yksin pärjääminen usein tuo eteen. Työ, työyhteisö ja tarpeellisuuden tunne voivat olla pilleripurkkia parempi lääke yllättävän moneen asiaan.

Alkoholi on suomalaisille haastava asia. Se aiheuttaa yhteiskunnassamme paljon harmia ja ehkä juuri siksi alkoholipolitiikkaa on haluttu tehdä pitkälti sosiaalipolitiikan näkökulmasta. Tästä kertoo esimerkiksi se, että alkoholilainsäädännöstä vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Kun kyseessä on asia, jolla on potentiaalia aiheuttaa paljon harmia kansalaisille, on mielestäni vain järkevää ja inhimillistä, että laki säädetään ihmisiä suojelevasta näkökulmasta.

Hallitus on uudistamassa alkoholilainsäädäntöä ja tekemässä vanhentuneeseen lakiin paljon tarpeellisia uudistuksia. Lakiuudistus lähti ajatuksesta, että alkoholin kulutusta pyritään siirtämään kodeista ravintoloihin ja haittoja pyritään ehkäisemään. Lain valmistelun edetessä mukaan tuli kuitenkin elementtejä, joissa kansalaisten suojeleminen jäi taka-alalle markkinatalouden ja ihmisten vapaudentunteen voittaessa. Nykyisessä lakiluonnoksessa muun muassa kaupassa myytävien juomien alkoholiprosentti nousisi 5,5:een ja kaupoissa voitaisiin jatkossa myydä myös limuviinoja, jotka makeudellaan houkuttelevat erityisesti nuoria.

Limuviinalla tarkoitetaan sekoitejuomaa jossa makeuden takia alkoholia ei huomaa mausta. Näitä erityisesti nuorten suosiossa olevia juomia saisi ehdotetun uudistuksen jälkeen muutaman sadan Alkon myymälän sijasta yli 5000 kaupan toimipisteestä. Alkon myymäläverkkoon muutoksella voi olla rajuja vaikutuksia. Muutos myös mahdollistaisi aivan uudenlaisen tuotekehittelyn, kun kaupassa voisi myydä esimerkiksi alkoholipitoista jäätelöä tai energiajuomaa. Tilastojen mukaan nuorten alkoholin käyttö on laskenut. Olisi erittäin surullista, jos luomme lainsäädäntöä, joka romuttaa hyvän kehityksen.

Valmisteilla olevan sote-uudistuksen tavoitteena on vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua. Hallituksen kärkihankkeen ”Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta” tavoitteena on lisätä terveitä elintapoja ja vahvistaa mielenterveyttä, torjua yksinäisyyttä sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Hallitusohjelman yksi kulmakivistä on työllisyyden ja kilpailukyvyn parantaminen. Suunnitteilla oleva alkoholilain uudistus ei ole missään linjassa edellä lueteltujen hallituksen toimenpiteiden kanssa.

Alkoholimyynnin myönteiset taloudelliset vaikutukset kohdentuvat pienelle osalle elinkeinoelämää, kun taas koko elinkeinoelämä ja kansantalous kantavat haittojen miljardeihin kohoavat kustannukset, joita alkoholiveron tuotto ei lähimainkaan kata. Aiempien kokemusten ja tilastojen valossa on selvää, että alkoholin saatavuuden lisääminen lisää myös sen kulutusta ja siitä aiheutuvia haittoja. Nämä tilastot eivät kuitenkaan riitä vakuuttamaan niitä, joille vapaus juoda viinaa on nuorten ja läheisten hyvinvointia tärkeämpää. On ihmeellistä, että yksilön vapaus on heille tärkeämpää kuin Talousjärjesto OECD:n laskelmat, että alkoholi aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla yli 2 miljardin euron tuotannonmenetykset vuosittain.

Ihmisen vapaus on tärkeää, erityisen tärkeänä pidän lapsen vapautta vanhempien alkoholiongelmista, nuorten vapautta alkoholin haitoista ja työnantajan oikeutta päihteistä vapaisiin työntekijöihin. Meidän tulisi luoda lakeja, jotka luovat parempaa huomista, Suomea, jossa yhä harvempi kärsii alkoholin aiheuttamista harmeista.

Viikonloppuna valtakunnan mediassa puhutti USA:n presidentti Donald Trumpin päätös kieltää eräiden muslimimaiden kansalaisten saapuminen maahan. Trumpin päätös ja Kanadan pääministerin Trudeaun puhe pelosta ja johtajien suhtautumisesta siihen, sai minut miettimään päättäjien tehtävään tilanteessa jossa uusi ja erilainen pelottaa tai ahdistaa kansaa.

Läntisissä maissa on jo jonkin aikaa pelätty maahanmuuton aiheuttamia ongelmia ja monet kansalaiset vaativatkin päättäjiltä rajojen sulkemista. Trump on vastannut omien kansalaistensa pyyntöön ja samalla vahvistanut ajatusta siitä, että muslimimaiden kansalaiset ovat uhka amerikkalaisille.

Ihmisen pelko tai ahdistus on aina todellinen. Johtui pelko mistä tahansa, tunne itsessään on aina aito. Pelko tai ahdistus voi kuitenkin perustua joskus asiaa jossa ei todellisuudessa ole mitään pelättävää tai pelko voi olla suhteettoman suurta. Pelko on voimakas tunne, johon vetoamalla ihminen saadaan helposti tekemään yllättäviäkin asioita.

Päättäjien tehtävänä on punnita miten reagoida pelkoa aiheuttavaan asiaan.  Onko esimerkiksi maahanmuutosta aiheutuvat riskit tärkeämpiä kuin heikossa asemassa olevien pakolaisten ihmisoikeuksista huolehtiminen. Usein kyse on myös siitä, koetaanko tärkeämmäksi huolehtia jonkin tietyn kansan asioista, vai pyritäänkö huolehtimaan kaikista hätää kärsivistä. Luommeko parempaa Suomea muiden kustannuksella vai parempaa maailmaa jossa myös suomalaisten on hyvä elää.

Pääministeri Trudeau totesi puheessaan, että pelolla ja ahdistuksella ei luoda työpaikkoja. Toivolla sen sijaan voi olla voimakaskin positiivinen vaikutus ihmiskunnalle. Haluaisin uskoa, että toisen ihmisen kohtaaminen, oli sitten kyse vieraasta tai tutusta, aiheuttaa meissä useammin toivoa kuin pelkoa. Olemme matkalla kohti tuntematonta, uudenlaista maailmaa jossa eivät enää päde kaikki samanlaiset lainalaisuudet kuin nuoruudessamme. Uskon kuitenkin, että jatkossakin selviämme yhdessä, toinen toisiamme auttaen, emme sulkeutumalla ja kääntämällä selkäämme muille.

Hyvät juhlavieraat,

 

Suomalaisen yhteiskunnan yksi kantavia periaatteita on pitkään ollut, että kaikista pidetään huolta. Pohjoismainen hyvinvointivaltio pyrkii varmistamaan, että kaikilla olisi mahdollisuudet hyvään elämään. Tavoittelemme kaikille yhdenvertaisia mahdollisuuksia elämässä.

 

Valtion ei kuitenkaan yksin pysty tähän työhön. Meillä Suomessa on hyvä perinne kolmannen sektorin osallistumisesta hyvinvointivaltion palveluihin. Kolmas sektori parantaa hyvän elämän edellytyksiä. Parhaimmillaan kolmas sektori luo uutta, täydentää julkisia palveluja ja nykyään yhä useammat myös tuottavat palveluita. Ja ihan parhaimmillaan: järjestöt ratkovat yksittäisen ihmisen tai koko yhteiskunnan kokoisia ongelmia. Mutta ennen kaikkea: kun järjestöissä kohdataan ihminen, ollaan vertaisina toisilleen erilaisissa elämäntilanteissa.

 

Vanhusten ja lasten tuki –säätiö on hyvä esimerkki järjestöstä, joka tekee tärkeää työtä ihmisten hyvinvoinnin eteen. Minulla on suuri kunnia olla täällä tänään uuden tukikotitalon vihkiäisissä juhlistamassa taloa joka tuo taas hieman lisää yhteisöllisyyttä ja parempia mahdollisuuksia maailmaan. Uuden rakennuksen rakentaminen on vaatinut paljon työtä. Nyt saadaan nauttia yhdessä työn tuloksesta, asukkaat ovat saaneet uuden kodin jossa rakentaa elämäänsä.

 

Pekka Saloranta ja koko rakennustoimikunta on tehnyt arvokasta työtä edistäessään tämän talon rakentamista. Talon sijainti Mäntykampuksella tuo hyvän lisän alueen palveluihin ja toisaalta alue palvelee myös asukkaita. Yhteisö ei löydy vain talon sisältä vaan mahdollisuuksia on koko alue täynnä.

 

Tukikotitalojen konsepti mainio esimerkiksi toimintatavasta jossa rakennetaan ei vain hyviä koteja vaan yhteisöjä ihmisille jotka niitä kipeästi kaipaavat. Kodin tukihenkilö luo sekä turvaa että auttaa luomaan yhteisöllisyyttä. Hyvinvoinnin luomisessa on usein kyse juuri siitä, että ympärillä on ihmisiä jotka välittävät ja ovat valmiita auttamaan. Me emme kukaan jaksa täällä yksin, vaan tarvitsemme toista ihmistä ihan vain olemaan lähellä mutta joskus myös auttamaan elämän ylä- ja alamäissä eteenpäin.

 

Hyvinvointi ei kasva vain kehittämällä valtion tai muiden organisaatioiden palveluita. Ennen kaikkea on tärkeää, että me kohtaamme toisen ihmisen joka päiväisessä arjessa.

 

Hyvät kuulijat,

 

Eläkkeelle jäämisen jälkeen suomalaisella on edessään yleensä useamman kymmenen vuoden tulevaisuus. Ei siis ole yhdentekevää, millaiseksi tämä elämän viimeinen kolmannes muodostuu. Iäkkäillä ihmisillä pitää olla mahdollisuus elää omanlaistansa hyvää elämää omissa yhteisöissään.

 

Eläkkeelle jäämisen ja ”varsinaisen vanhuuden” väliin on syntynyt ajanjakso, jota kutsutaan kolmanneksi iäksi. Usein tässä elämänvaiheessa olevia kutsutaan nykyään senioreiksi ja se onkin varmasti kuvaava nimitys, johtaahan se ajatukset ei niinkään korkeaa ikään kuin pitkään kokemukseen, senioriteettiin.

 

Vanhuus ei ala sinä päivänä, jolloin työelämä päättyy ja järjestetään työssä juhlat eläkkeelle jäävän kunniaksi. Monet toiminnat ja aktiviteetit jatkuvat vielä vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Myös uusia aktiviteetteja syntyy. Useimpien kohdalla kyse on siis varsin aktiivisesta elämänvaiheesta.

 

Kulutusmahdollisuudet, yksilölliset valinnat ja näkökulmat korostuvat, kun puhutaan seniorin elämätavasta. Elämässä tärkeitä asioita saattavat olla vapaa-aika, matkustaminen ja harrastukset. Aikaa ja energiaa riittää enemmän myös lapsille ja lastenlapsille sekä mahdollisesti myös omille vanhemmille.

 

Ihmisen omat mielenkiinnon kohteet, aktiivisuus, joustavuus ja vireys määrittelevät yhä enemmän ikäämme kronologisen iän sijaan. Nykyään ajatellaan, että ihminen voi omilla elämäntavoillaan vaikuttaa vanhenemisen laatuun. Ikääntyvillä ihmisillä on halu ja mahdollisuudet määritellä oma paikkansa yhteiskunnassa uudelleen vielä eläkeiässäkin.

 

Yleisenä päämääränä Suomen ikäpolitiikassa on positiivisen ja aktiivisen ikääntymiskäsityksen toteuttaminen, jossa painotetaan resursseja ja yksilöllisiä voimavaroja sairausnäkökulman sijaan. Aktiivinen ikääntyminen liittyy kiinteästi kaiken ikäisten yhteiskuntaan, jossa jokaisen ihmisoikeudet ja itsemääräämisvapaus toteutuvat, ikääntyvien elämänlaatu sekä erityistarpeet huomioidaan ja sukupuolten välinen tasa-arvo sekä elinikäisen oppimisen periaate toteutuvat.

 

Iäkkäiden kasvaviin tarpeisiin vastaavat palvelut muodostavat merkittävän osan yhteiskunnan vastuulla olevista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja sen vuoksi tällä hallituskaudella toteutetaankin useita iäkkäiden ihmisten asemaa parantavia kehittämishankkeita.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus tulee tarjoamaan valtavasti mahdollisuuksia asiakaslähtöisten iäkkäiden palvelujen toteuttamiseen. Yhteiskunnassamme on jo pitkään vallinnut yhteinen näkemys siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistaminen on välttämätöntä, jotta tarvittavat palvelut voidaan turvata yhdenvertaisesti kaikille kansalaisille myös tulevina vuosikymmeninä.

 

Hallitusohjelmassa terveys ja hyvinvointi on yhtenä strategisena tavoitteena, jota toteutetaan viiden kärkihankkeen avulla. Yksi niistä on suunnattu erityisesti iäkkäiden palveluiden kehittämiseen. Kärkihankkeessa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaiken ikäisten omaishoitoa toteutetaan hallituskauden aikana mittava muutosohjelma iäkkäiden palvelurakenteen sekä palveluiden sisältöihin.

 

Kärkihankkeen läpileikkaavana periaatteena on iäkkäiden osallisuuden turvaaminen niin, että iäkkäiden ihmisten ääni kuuluu kehittämisessä ja toiminnassa. Iäkkäiden osallisuus tarkoittaa myös omaa vastuuta omasta terveydestä ja toimintakyvyn ylläpitämisestä, ja valintoja, joilla on vaikutusta omaan ikääntymiseen. Asennemuutosta tarvitaan kaikissa ikäryhmissä, jotta ikääntyminen nähtäisiin normaalina, elämään kuuluvana vaiheena, johon voi varautua monella tavalla.

 

Suurin osa iäkkäistä asuu ja haluaakin asua omassa kodissaan, jonka he ovat valinneet vanhuutensa ajan asunnoksi, kuten esimerkiksi juuri asunto tällaisessa tukikotitalossa. Tälläkin hetkellä yli 90 prosenttia yli 75-vuotiaista asuu kotona. Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjauksessaan korostanut iäkkään ihmisen oikeutta kotiin toimivassa ja turvallisessa asuinympäristössä ja hyvään arkeen silloinkin, kun hänen toimintakykynsä ja terveydentilansa edellyttävät enenevässä määrin tukea ja palveluja.

 

Tavoitteena on, että palvelujärjestelmä pystyy tarjoamaan monipuolisesti erilaisia asumismuotoja ja niihin liittyviä palveluita asiakkaiden tarpeen mukaan. Kärkihankkeessa tuetaan alueellisia kokeiluja, joissa kehitetään ja otetaan käyttöön kotihoidon uusia toimintamalleja, vaihtoehtoisia asumisen malleja ja omaishoidon jo hyväksi havaittuja käytänteitä eri asiakasryhmille.

 

Hallitus kuvailee ohjelmassaan Suomea monen sukupolven maaksi, jossa jokaisesta pidetään huolta ja autetaan ajoissa. Se ei kuitenkaan ole pelkästään poliittisten päättäjien asia, vaan kaikkien toimijoiden tehtävä on omilla toimillaan huolehtia siitä, että yhteisöissä kaikkien sen jäsenten on turvallista asua ja elää. Täällä Kuopiossa on otettu jälleen yksi askel tähän suuntaan.

 

 

Hyvät kuulijat!

 

Vanhusten ja lasten tukisäätiö tekee arvokasta työtä eriarvoisuuden poistamiseksi. Vähävaraisille ja vanhuksille kohtuuhintaisten asuntojen tarjoaminen on konkreettinen toimi eriarvoisuuden ehkäisemiseksi. Vaikka Suomessa ihmisillä on melko yhdenvertaiset mahdollisuudet elämässä, on meilläkin eriarvoistuminen kasvussa. Tämän kasvun kääntäminen on yksi tärkeimmistä avaimista, kun haluamme säilyttää yhteiskuntamme sellaisena kuin se nyt on. Yhteiskuntana, jossa jokaisesta pyritään pitämään huolta, ja kaikilla on hyvät mahdollisuudet elämään.

 

Hallitus tekee töitä sen eteen, että Suomen talous saataisiin kuntoon ja meillä olisi jatkossakin mahdollisuus huolehtia heikompiosaisista suomalaisista. Tarvitsemme myös uusia avauksia, keinoja joilla edistää yhdenvertaisuutta tässä ajassa jossa ihmisten yhteisöt muuttuvat, työtä tehdään yhä lyhyemmissä pätkissä ja työelämä muuttuu niin, että kaikille ei enää ole tarjota työtä jossa he pärjäävät. Näitä ratkaisuja etsimään hallitus on nimennyt Juho Saaren vetämän työryhmän. Onneksi meillä on jo olemassa tällaisia tukikotitalon kaltaisia konsepteja, joita levittämällä yhä laajemmalti Suomeen voimme vahvistaa ihmisten hyvinvointia Suomessa.

 

Hallitus on valinnut yhdeksi kärkihankkeekseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä eriarvoisuuden vähentämisen. Yksi tämän kärkihankkeen alainen teema on ”Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön”. Sen lähtökohtana on, että pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Meillä on Suomessa lukuisa joukko järjestöjä ja kuntia, jotka ovat kehittäneet hyviä toimintatapoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

 

Kärkihankkeen kautta on seulottu Suomen johtavien asiantuntijoiden ja kokeneiden käytännön tekijöiden avustuksella näitä parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja. Parhaat esimerkit halutaan levittää – ja ennen kaikkea juurruttaa – hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeen avulla koko maahan.

 

Hyvät juhlavieraat!

 

Itsenäinen Suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta. Tämä on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Juhlavuoden teema on yhdessä. Myös täällä Männistön tukikotitalossa ’yhdessä’ on kantavana teemana. Yhdessä tekeminen, yhdessä arjen jakaminen, toimiminen niin, että kukaan ei jää yksin. Vaikka yhteisö on ihmiselle luonteva tapa elää elämää, eivät yhteisöt rakennu itsestään. On hienoa, että täällä sen rakentamiseen on panostettu ja yhteisöllisyyden eteen ollaan valmiita tekemään työtä. Ihmisen toimintakyky pysyy paljon vahvempana, kun hänellä on mielekästä tekemistä ja hyviä ihmisiä ympärillä.

 

Suomi 100 juhlavuoden teema yhdessä on kuvaava myös työssämme eduskunnassa sote-uudistuksen parissa, sillä myös aito hyvinvointiyhteiskunta perustuu useiden eri toimijoiden vastuisiin, yhdessä tekemiseen ja keskinäiseen välittämiseen. Sote- ja maakuntauudistuksessa hallituksen keskeinen tavoite on tukea yhteistyötä ja kumppanuutta eri toimijoiden kesken samalla, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen päävastuu säilyy tulevaisuudessakin julkisella sektorilla, maakunnilla.

 

Sosiaali- ja terveys ala on suuren muutoksen edessä. Suomea valmistetaan tulevaisuuden haasteisiin uudistamalla ja yhdistämällä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa. Keskeisimmät haasteet joita joudumme kohtaamaan liittyvät väestön ikärakenteen muutokseen, kansalaistemme eriarvoistumiseen terveyden ja hyvinvoinnin suhteen. Kaikki nämä tekijät muokkaavat toimintaympäristöämme ja asettavat uusia haasteita yhteiskunnallemme.

 

Haasteisiin vastataan kuitenkin parhaiten ruohonjuuritasolla, ihmisten keskuudessa. Täällä me rakennamme elämäämme, yhteisöjä joissa elämme. Me kaikki rakennamme suomalaisten parempaa huomista. Haluan lämpimästi toivottaa kodintuoksuisia huomisia kaikilla tämän talon asukkaille ja heidän läheisilleen. Hyvää juhlapäivää teille kaikille!

Sote-uudistuksen yksi tärkeimpiä tavoitteita on päästä kohti ennaltaehkäisevämpää terveydenhoitoa, jossa ongelmiin puututaan ajoissa – tai mieluiten toimintakyvyn aleneminen ehkäistään jo ennen varsinaista ”ongelmaa”. Näin toimien elämä on inhimillisempää ja samalla säästetään yhteiskunnan resursseja huomattavasti sekä terveydenhoidossa että muilla aloilla. Tällä hetkellä olemme kuitenkin pattitilanteessa, jossa sairauksien hoitoon uppoavien resurssien jälkeen ei jää rahaa panostaa terveyden tukemiseen.

 

Osmo Soininvaara luovutti sosiaali- ja terveysministeri Mattilalle (ps) ja perhe- ja peruspalveluministeri Rehulalle (kesk) raporttinsa siitä, miten ministeriön hallinnonalan laitokset tukisivat nykyistä paremmin sote-uudistusta. Raportissaan hän muun muassa esitti, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimintaa kehitettäisiin paremmin palvelemaan sote-uudistusta ja päätöksentekoa sosiaali-ja terveysministeriössä.

 

Tarvitsemme tutkittua tietoa terveydenedistämisestä, että meillä olisi parhaat mahdollisuudet parantaa suomalaisten hyvinvointia. Edessä olevat uudistukset tulee perustaa tietoon sekä arvoihin ja THL voi jatkossa kehittyä tarjoamaan tarvittavaa tietoa entistä enemmän. Oikein kohdistettu tutkimustieto voi antaa meille hyviä eväitä siitä, miten parhaiten kehitämme terveydenedistämistä.

 

Sosiaali- ja terveysmenot kasvavat Suomessa jatkuvasti ja tarvitsemme selkeitä muutoksia voidaksemme jatkossakin pitää huolta jokaisesta suomalaisesta. Kehitys- ja tutkimustoiminnassa täytyy siis näkyä myös talouden näkökulma. Menoleikkaukset eivät automaattisesti johda säästöihin, vaan meillä täytyy olla tutkittua, luotettavaa tietoa päätösten tueksi. Soininvaaran esitys vahvemmasta talousosaamisesta THL:n tutkimustyössä on siksi kannatettava.

 

Eripuolilta Suomea löytyy toimivia ratkaisuja terveyden edistämisestä käytännön työssä. Hyvät käytännöt eivät kuitenkaan leviä helposti, eikä niiden taloudellisia vaikutuksia ole tutkittu. Kunta päättäjien tueksi on saatavaa tutkittua tietoa terveyttä edistävien toimien taloudellisista vaikutuksista, jotta niiden käyttöönotto olisi helpommin perusteltavissa. Hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta vähentävä politiikka on parasta julkisen talouden kestävyysvajeen hoitoa.