Entries by hannakaisa

Metsä kasvattaa hyvinvointiamme

Suomi on Euroopan metsäisin maa. Meillä Pohjois-Savossa 83 % pinta-alasta on metsätalousmaata.  Valtaosan, liki 70% pohjoissavolaisista metsistä omistaa ihan tavalliset ihmiset ja perheet.   Metsä herättää tunteita. Jokaisella suomalaisella on metsäsuhde. Metsäkeskusteluissa läsnä ovat niin ympäristölliset, sosiaaliset, kulttuuriset kuin taloudelliset arvot. Näitä ei tarvitse laittaa vastakkain. Suomen on mahdollista olla esimerkkimaa metsien virkistyskäytön, luontoarvojen, taloudellisen […]

Viikkokirje 10/2019

perjantaina 8. maaliskuuta   Viikkokirjeessäni tällä kertaa avaan tämän päivän tapahtumia soten ja hallituksen eron osalta, palaan maanantaina julkaistuun metsälinjaukseen sekä kerron tulevan viikonlopun ohjelmastani.   Hallitus jätti eronpyynnön, sote-uudistus kaatui Pääministeri Sipilä pyysi perjantaina hallituksen eroa. Ratkaisu liiittyy umpikujaan ajautuneeseen sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistukseen. Sote oli yksi hallituksen tärkeimmistä tavoitteista ja sen tärkein uudistus. […]

Viikkokirje 9/2019

Perjantaina 1.maaliskuuta   Viikkokirjeessä palaan jälleen kuluneen viikon tapahtumiin. Eduskuntatyötäni on tälläkin viikolla leimannut työskentely sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.   Viikon sote-uutiset   Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tällä viikolla jatkanut työtään sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön kanssa. Meillä on mahdollisuus saada mietintö valiokunnassa valmiiksi ensi viikon aikana, jos tahtoa eteenpäin pyrkivään työskentelyyn riittää. Olemme kuulleet valiokunnassa tämän prosessin […]

Tarvitsemme tekoja, jotta Suomi olisi maailman paras maa vanheta

Vii­me viik­koi­na on kes­kus­tel­tu pal­jon hoi­vas­ta. Jul­ki­suu­des­sa on ker­rot­tu useis­ta va­ka­vis­ta lai­min­lyön­neis­tä ikäih­mis­ten hoi­to­ko­deis­sa. Ei ole hy­väk­syt­tä­vää, et­tä yk­si­tyi­nen voi­ton ta­voit­te­lu me­nee hy­vän hoi­don ja eet­ti­sen toi­min­nan edel­le. Van­hus­ten ja hei­dän omais­ten­sa pi­tää voi­da luot­taa hoi­van laa­tuun. Kes­kus­ta on vaa­ti­nut pit­kä­ai­kais­hoi­don hen­ki­lö­mi­toi­tuk­sen nos­ta­mis­ta ja mi­toi­tuk­sen kir­jaa­mis­ta la­kiin. Esiin tul­leet räi­ke­ät epä­koh­dat al­le­vii­vaa­vat tätä tar­vet­ta. Kun […]

Sotevastarintaa rakennetaan valheellisilla mielikuvilla

Yksityinen sektori hallitsee jo puolta vanhusten pitkäaikaishoivasta. Osuus on kasvanut viime vuodet voimakkaasti. 14 vuotta jatkunut epätietoisuus ja epäonnistuminen soteuudistuksen toteuttamisessa on mahdollistanut isojen hoivajättien markkinavaltauksen. Ne ostavat pienet, paikalliset yritykset ja järjestöjen ylläpitämät hoivayksiköt pois markkinoilta. Maakunta- ja soteuudistus tarvitaan pysäyttämään tämä epäterve kehitys. Uudistuksen jälkeen maakunnan sosiaalityöntekijä tekee jokaiselle pitkäaikaishoivaa tarvitsevalle vanhukselle hoitosuunnitelman. […]

Sote voidaan saada valmiiksi – Nyt mitataan sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimintakyky

Kannanotto Tiedotusvälineille                    Julkaistavissa heti 22.2.2019 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, Keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnosta:   SOTE VOIDAAN SAADA VALMIIKSI – NYT MITATAAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN TOIMINTAKYKY   Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tehnyt perusteellista työtä sote- ja maakuntauudistusta koskevan lausuntonsa kanssa. Erityistä kiitosta ansaitsee onnistuminen perustuslakivaliokunnan yksimielisyyden vaalimisessa.   Perustuslakivaliokunnan näkemys mahdollistaa sote- ja […]

Viikkokirje 8/2019

Perjantaina 22.helmikuuta   Olen koonnut viikkokirjeeseen jälleen ajankohtaisia kuulumisia eduskunnasta.   Sote-uudistuksen viimeistely alkanee maanantaina sosiaali- ja terveysvaliokunnassa   Tätä kirjoittaessani odottelemme kuumeisesti perustuslakivaliokunnan saavan lausuntonsa maakunta- ja soteuudistuksesta valmiiksi. Tärkeintä jatkotyön kannalta on, että valiokunnan ehdottamat muutokset ovat sellaisia, että ne on tehtävissä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Maanantaina työ jatkuu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Työn eteneminen […]

Inhimillistä hoivaa jokaiselle vanhukselle – hoitajamitoitus lakiin

Jokaiselle vanhukselle on turvattava turvalliset ja arvokkaat elämän viimeiset vuodet. Se on velvollisuutemme. Vanhustenhoidon vakavat laiminlyönnit yksityisten hoivajättien toimipaikoissa osoittavat, että ahneus on mennyt inhimillisyyden edelle. Voitontavoittelu on ottanut niskalenkin hyvästä hoidosta ja hoivasta. Ihmisten suuttumus on ymmärrettävää ja oikeutettua. Vanhustenhoidon tila ei kuitenkaan ole mitenkään uusi, tämän tai edellisen hallituskauden aikana syntynyt ongelma. Ongelmat […]

Viikkokirje 7/2019

Perjantaina 15.2.   Viikkokirjeessäni käsittelen eduskuntaviikon ajankohtaisia aiheita. Mykkäselle moitteet oikeuskanslerilta Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sai oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä moitteet ratkaisustaan liittyen Kriisinhallintakeskuksen siirtoon Kuopiosta Helsinkiin. Oikeuskansleri teki ratkaisunsa kuopiolaisen kansanedustaja Markku Rossin perustelluin syin tekemän kantelun pohjalta. Kokoomusministeri Mykkänen sai nuhteita erityisesti siitä, että valmistelun lähtökohtana oli vain yksi vaihtoehto eli Helsinki. Tämä osoittaa […]

Keskustan Hannakaisa Heikkinen: Mykkäselle tukkapöllyä oikeuskanslerilta – reilua olisi perua päätös

TIEDOTE julkaistavissa heti   Oikeuskansleri Tuomas Pöysti moittii ratkaisussaan sisäministeri Kai Mykkästä (Kok.) ja sisäministeriötä Kriisinhallintakeskuksen siirtopäätöksen valmistelusta. Oikeuskanslerin mukaan Mykkänen ja hänen johtamansa ministeriö menettelivät hyvän hallinnon periaatteiden vastaisesti, kun siirtopäätöstä valmisteltiin vain yhden vaihtoehdon pohjalta. Ohjeet valmistelusta ovat säännösten mukaan selkeät, valmistelun olisi pitänyt olla monipuolisempaa, moniarvoisempaa ja useampia vaihtoehtoja vertailevaa, sanoo kansanedustaja ja […]