Entries by hannakaisa

Viikkokirje 7/2019

Perjantaina 15.2.   Viikkokirjeessäni käsittelen eduskuntaviikon ajankohtaisia aiheita. Mykkäselle moitteet oikeuskanslerilta Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sai oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä moitteet ratkaisustaan liittyen Kriisinhallintakeskuksen siirtoon Kuopiosta Helsinkiin. Oikeuskansleri teki ratkaisunsa kuopiolaisen kansanedustaja Markku Rossin perustelluin syin tekemän kantelun pohjalta. Kokoomusministeri Mykkänen sai nuhteita erityisesti siitä, että valmistelun lähtökohtana oli vain yksi vaihtoehto eli Helsinki. Tämä osoittaa […]

Keskustan Hannakaisa Heikkinen: Mykkäselle tukkapöllyä oikeuskanslerilta – reilua olisi perua päätös

TIEDOTE julkaistavissa heti   Oikeuskansleri Tuomas Pöysti moittii ratkaisussaan sisäministeri Kai Mykkästä (Kok.) ja sisäministeriötä Kriisinhallintakeskuksen siirtopäätöksen valmistelusta. Oikeuskanslerin mukaan Mykkänen ja hänen johtamansa ministeriö menettelivät hyvän hallinnon periaatteiden vastaisesti, kun siirtopäätöstä valmisteltiin vain yhden vaihtoehdon pohjalta. Ohjeet valmistelusta ovat säännösten mukaan selkeät, valmistelun olisi pitänyt olla monipuolisempaa, moniarvoisempaa ja useampia vaihtoehtoja vertailevaa, sanoo kansanedustaja ja […]

Viikkokirje 6/2019

Perjantaina 8.helmikuuta   Viikkokirjeessäni käsittelen kuluneen viikon ajankohtaisia kuulumisia eduskunnasta.   Välikysymys vanhustenhoidosta   Oppositio jätti viime viikolla hallitukselle välikysymyksen vanhustenhoidon tilasta. Välikysymyskeskustelu oli keskiviikkona, jolloin eduskunta puhui kuusi tuntia huolistaan ja ratkaisuehdotuksistaan aiheeseen liittyen. Totuuden nimissä on sanottava, että puheissa oli myös aimo annos populismia ja vaalien läheisyyttä. Sain pitää keskustelussa Keskustan eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron. […]

Ikääntyvä Suomi tarvitsee ratkaisuja

Viime viikkojen kuumin yhteiskunnallinen keskustelu on käyty vanhusten hoivan tilasta. Kuten usein politiikassa käy -ja varsinkin vaalien läheisyydessä- keskustelu helposti urautuu ja tahdotaan esittää yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin.   Keskustelussa on noussut esille, että vanhusväestömme määrä kasvaa hyvin voimakkaasti lähivuosina ja -vuosikymmeninä. On puhuttu, että vanhusten hoivan ja -hoidon resursseja tarvitaan lisää. En kuitenkaan ole […]

Kohti kevään vaaleja

Suomalaisessa yhteiskunnassa valmistaudutaan huhtikuussa koittaviin eduskuntavaaleihin. Valmistelua on tehty myös Vanhustyön keskusliitossa ja vaaleista ikäihmisten näkökulmasta kertoo myös tämä käsissäsi oleva tuore Vanhustyö –lehti.   Yli 65-vuotiaita on Suomessa jo miljoona ja määrä on kasvava. Pidempi elämä on hyvinvointiyhteiskuntamme suuri saavutus, jota on vaalittava. Ikäihmiset ovat monella tapaa yhteiskunnan voimavara ja rikkaus. Väestön vanheneminen ja […]

Viikkokirje 5/2019

perjantaina 1. helmikuuta   Tämän viikon keskusteluilmapiiriä on leimannut vanhustenhoidon kysymykset. Ne ovat myös tämän viikkokirjeen pääaiheena.   Vanhustenhoidon tila Vanhustenhoito on keskusteluttanut runsaasti viime päivinä niin lehtien palstalla kuin täällä eduskunnassakin. Eilinen eduskunnan kyselytunti käytettiin kokonaan vanhustenhoidon kysymyksiin. Julkisuuteen on noussut erittäin tuomittavia yksityiskohtia etenkin joidenkin yksityisten hoivayritysten todellisuudesta. Ei ole hyväksyttävää, että yksityinen […]

Tahallista väärinymmärtämistä vasemmistopoliitikoilta

Keskustan varapuheenjohtajan Hannakaisa Heikkisen mukaan vasemmistopuolueet ja -poliitikot ymmärtävät tahallaan väärin pääministeri Juha Sipilän kannanottoja hoivayritys Esperi Caresta.   – Se, että Valvira on puuttunut Esperi Caren toiminnan kiistattomiin ja vakaviin puutteisiin osoittaa, että valvonta Suomessa toimii. Tämän pääministeri totesi.   – Totta kai myös valvonnassa on edelleen parannettavaa. Sote- ja maakuntauudistus antaa mahdollisuuden paitsi […]

Viikkokirje 4/2019

Perjantaina 25. tammikuuta   Viikkokirjeen aiheena on tänään Keskustan tuore hyte-ohjelma, huippulukemissa oleva työllisyys sekä maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteet   Keskusta julkisti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman Tiistaina julkaistiin Keskustan köyhyys- sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen linjaus. Sain itse olla johtamassa tuota puolueen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen ohjelmatyöryhmää. Köyhyystyöryhmä puolestaan johti kansanedustaja Aila Paloniemi. Keskustassa on pitkä perinne […]

Viikkokirje 3/2019

perjantaina 18.tammikuuta   Viikkokirjeessä käsittelen tällä kertaa mm. ajankohtaisia seksuaalirikoksia, omaishoidon ja työn yhdistämistä sekä ravintolaruoan alkuperätietoja.   Oulun ja Helsingin seksuaalirikokset   Tämän viikon poliittista ilmastoa on hallinneet Oulussa ja Helsingissä tapahtuneet maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tekemät, alaikäisiin lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset. Aihe keskustelutti myös eduskunnan kyselytunnilla eilen torstaina.   Poliisille tehtiin vuonna 2018 1400 ilmoitusta lapsen […]

Ilmas­to­syyl­lis­tä­mistä vai tekoja?

Vii­me viik­ko­jen po­liit­ti­nen kes­kus­te­lu on jäl­leen nos­ta­nut esiin yh­den olen­nai­sen ja­ko­lin­jan puo­lu­ei­den vä­lil­lä: kau­pun­gis­tu­mi­sen vauh­dit­ta­jat ja he, jot­ka ym­mär­tä­vät sen, et­tä koko maas­sa on voi­ta­va asua, teh­dä työ­tä ja yrit­tää. Meil­lä kes­kus­ta­lai­sil­la olo jäl­kim­mäi­ses­sä jou­kos­sa tun­tuu usein ai­ka yk­si­näi­sel­tä. Viime vii­kol­la Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­den jär­jes­tä­mäs­sä vaa­li­pa­nee­lis­sa puo­lu­ei­den pu­heen­joh­ta­jil­ta ky­syt­tiin, kan­nat­ta­vat­ko he kau­pun­gis­tu­mi­sen ja kes­kit­tä­mi­sen vauh­dit­ta­mis­ta il­mas­to­syis­tä. Vih­re­ää va­loa […]