Entries by hannakaisa

Tieverkko ja liikenneyhteydet kärsivät lyhytnäköisestä politiikasta

Tuskin mistään tulee kansanedustajille niin paljon palautetta kuin tiestön kunnosta. Ymmärrän kaiken palautteen täysin, huonokuntoisilla teillä itsekin säännöllisesti ajavana. Samalla haluan hieman aukaista asiaa laajemmin, sillä paljon on myös tehty. Niin sanotun korjausvelan määrän on annettu kasvaa noin 2,5 mrd. euroon. Viime vaalikaudella, Kataisen ja Stubbin ollessa pääministereitä, hallitusten liikennepoliittiseen selontekoon kirjattiin erikseen, että rahoituksen […]

Viikkokirje 48/2018

Perjantaina 30.11.   Viikkokirjeessä on tällä kertaa aiheena ehdotukseni alle 16-vuotiaiden rajatusta ajo-oikeudesta, esitys vammaispalvelulaiksi sekä Suomenmaan kolumnini väestökehityksestä   Ehdotus alle 16-vuotiaiden rajatusta ajo-oikeudesta Olen tällä viikolla ehdottanut 16-vuotiaille nuorille rajattua ajo-oikeutta haja-asutusalueille. Rajatulla tarkoitan ajo-oikeuden rajaamista 06-22 aikavälille. Rajattu ajo-oikeus helpottaisi toisella asteella opiskelevien nuorten kulkemista ja asumista kotona. Julkisen liikenteen ulottumattomissa asuvat […]

Keskustan Heikkinen: 16-vuotiaille rajattu ajo-oikeus helpottamaan haja-asutusalueilla asuvien arkea

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen ehdottaa 16-vuotiaille rajattua ajo-oikeutta haja-asutusalueille. Ajo-oikeus pitäisi rajata aikavälille 06-20. – Rajattu ajo-oikeus helpottaisi toisella asteella opiskelevien nuorten kulkemista ja asumista kotona. Julkisen liikenteen ulottumattomissa asuvat nuoret voisivat esimerkiksi ajaa kouluun, kuljettaa samalla kavereita sekä hoitaa harrastekuljetuksia ja perheen päivittäisiä asioita. Tämä tasa-arvoistaisi ja helpottaisi maaseudun ja haja-asutusalueiden nuorten sekä […]

Väes­tö­en­nus­tetta ei voi väistää

Ti­las­to­kes­kus jul­kai­si hil­jat­tain uu­den vä­es­tö­en­nus­teen­sa. Sen mu­kaan suo­ma­lais­ten las­ten ja nuor­ten mää­rä on vä­he­ne­mäs­sä no­pe­am­min kuin ai­kai­sem­min on en­na­koi­tu.  Vii­mei­sen seit­se­män vuo­den ai­ka­na syn­ty­vyys on pie­nen­ty­nyt pe­rä­ti vii­den­nek­sel­lä. En­si syk­sy­nä jul­kis­te­taan erik­seen alu­eel­li­set en­nus­teet, jot­ka ole­tet­ta­vas­ti näyt­tä­vät use­am­mil­le alu­eil­le enem­män mii­nus­ta kuin plus­saa. Väestöennusteet liit­ty­vät mitä suu­rim­mas­sa mää­rin alu­e­po­li­tiik­kaan, sii­hen mil­lai­sia pal­ve­lu­ra­ken­tei­ta su­pis­tu­van vä­es­tön alu­eil­la on […]

Viikkokirje 47/2018

pe 23.11.2018 Viikkokirjeessäni kirjoitan tällä kertaa mm. liikuntapoliittisesta selonteosta, alueellisesta kuljetustuesta ja Luonnonvarakeskuksen päivitetyistä metsänkasvu-arvioista.   Liikuntapoliittinen selonteko Eduskunta käsitteli tiistaina liikuntapoliittista selontekoa. Kyseessä on valtioneuvoston laatima ohjelma, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia liikunnan lisäämiseksi ja urheilun kehittämiseksi. Selonteon taustalla on huoli suomalaisten vähäisestä liikkumisesta, mikä aiheuttaa merkittäviä kustannusvaikutuksia etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Toinen merkittävä selonteon tavoite […]

Kuka kirjoittaisi terveysreseptin

Olemme viime kuukausina työstäneet Keskustan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen linjauksia työryhmässä, jonka työtä olen saanut olla johtamassa. Yksi tuon matkan varrella pohdituttanut asia on ollut yksilön terveysvalinnat ja niihin onnistunut ohjaaminen. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviin valintoja ei tehdä syyllistämisen tai holhoamisen voimalla. Toivoisin että sormen heristelyn sijaan onnistuisimme rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, jossa terveyttä edistävien valintojen […]

Viikkokirje 46/2018

Perjantaina 16. marraskuuta   Viikkokirjeen aiheena on muun muassa opposition vaihtoehdot valtion talousarvioksi, yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvan parantaminen ja osatyökykyisten työllistämismahdollisuudet.   Varjobudjetit Eduskunnassa käytiin tällä viikolla keskusteluja opposition varjobudjeteista eli opposition vaihtoehdoista valtion talousarvioksi ensi vuonna. On sinänsä tärkeää, että varjobudjetteja laaditaan, mutta usein ne perustuvat varsin höttöiselle pohjalle. SDP:n vaihtoehto on heidän mukaansa työllistävämpää […]

Keskustan Heikkinen: Osatyökykyisten työllisyyspotentiaali saatava käyttöön

Osatyökykyisissä on valtava työllisyyspotentiaali, joka on saatava käyttöön niin inhimillisistä syistä kuin kansantalouden kannalta, vaatii Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen. Osatyökykyisten tilannetta selvittäneet selvityshenkilöt esittävät vaalikausien yli ulottuvan työkykyohjelman perustamista. Heikkinen pitää ehdotuksen toteuttamista välttämättömänä. Tarvitaan kokonaisvaltaista otetta, jotta osatyökykyisten ja vajaakuntoisten ihmisten oikeus saada koulutusta, tarvitsemiaan palveluita ja työllistyä toteutuisi. Heikkisen mukaan kyse on […]

Jotta tulisin ymmärretyksi

Suomi ikääntyy, mutta myös kansainvälistyy. Näiden kehityskulkujen seurauksena olemme väistämättä myös siinä tilanteessa, että yhä useamman vanhuksen äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi. Samalla kasvaa myös erilaisten kulttuuristen ja etnisten alaryhmien määrä vanhusten joukossa, mikä heijastuu väistämättä vanhustyöhön.   Minua pohdituttaa erityisesti niiden uussuomalaisten asema, jotka vanhenevat Suomessa ja joiden suomen kielen taito […]

Viikkokirje 45/2018

perjantai 9.11. 2018   Sote nytkähti eteenpäin Saimme sosiaali- ja terveysvaliokunnassa viimein keskiviikkona sote-lakien mietinnöt lähetettäviksi perustuslakivaliokunnan käsiteltäviksi. Olisimme toki voineet olla valmiita jo viikkoja aikaisemmin, mutta hienoa että nyt viimein pääsemme eteenpäin. Valiokunta on tehnyt huolellista työtä. Soten eteneminen on tärkeä uutinen myös maakunnissa sote-uudistusta jo kaksi ja puoli vuotta valmistelleille sosiaali- ja terveysalan […]