Entries by hannakaisa

Viikkokirje 42/2018

perjantaina 19.lokakuuta   Viikkokirjeessä on aiheena muun muassa hallituksen työllistämispolitiikka sekä tukiperhetoiminnan kehittäminen     Hallitus sai eduskunnan tuen työllistämispolitiikalleen Tämän viikon tiistaina eduskunta kävi keskustelua valtioneuvoston tiedonannosta hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä. Tiedonannosta äänestettiin keskiviikkona. Hallitus sai luottamuksen jatkaa työtään Suomen työllisyyden kohentamiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Hallitus myös jatkaa esityksen valmistelua, […]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen keskiöön

Suomi voi hyvin, kun suomalaiset voivat hyvin. Ei riitä, että Suomi on vaikeiden vuosien jälkeen kunnossa vaalilupauksemme mukaisesti, sen lisäksi hyvinvoinnin on ulotuttava jokaiseen kotiin ja jokaisen yksilön kokemukseksi. Kun parannamme kansanterveyttä ja ehkäisemme pahoinvointia, vähennämme terveyspalveluiden käytöstä sekä esimerkiksi sairauspoissaoloista ja ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuvia yhteiskunnallisia kustannuksia. Otan esimerkin liikuntapuolelta: UKK-instituutti julkisti viime keväänä pysäyttävän […]

Kansanedustajat Heikkinen ja Paloniemi haluavat tehdä tukiperheenä toimimisesta houkuttelevampaa

TIEDOTE Julkaistavissa heti     Keskustan kansanedustajat Hannakaisa Heikkinen ja Aila Paloniemi kantavat huolta sosiaalihuollon tukiperheenä toimisen houkuttelevuudesta. -Tukiperhetoiminta on eriomainen esimerkki ennaltaehkäisevästä varhaisen tuen palvelusta, joka onnistuessaan vähentää raskaampien sosiaalipalveluiden tarvetta. Tukiperheistä on jatkuva pula, sen vuoksi tukiperheenä toimimisen ehtoihin ja korvauksiin on kiinnitettävä huomiota, Keskustan kansanedustajat Hannakaisa Heikkinen ja Aila Paloniemi toteavat Tukiperheet […]

Viikkokirje viikko 41/2018

Perjantaina 12.lokakuuta   Viikkokirjeen aiheena on mm. tuore ilmastonmuutos-raportti, tällä viikolla vietetty Vanhusten viikko sekä tyttöjen oikeudet.   Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii toimiamme Tällä viikolla julkaistiin hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n erikoisraportti, jonka viesti on vakava: Ilmastonmuutoksen eteneminen on saatava pysähtymään. Ilmaston lämpeneminen olisi pysäytettävä 1,5 asteeseen, joka jo sellaisenaan aiheuttaa suuria ongelmia. Mutta jos ilmasto lämpenee […]

Iloa toimeliaisuudesta

Tällä viikolla vietämme valtakunnallista Vanhustenviikkoa. Viikon teema on tänä vuonna ”Iloa toimeliaisuudesta”. Teema kutsuu meitä pohtimaan ikäihmisten toimeliaisuuden edellytyksiä ja sitä hyvän olon tunnetta, mitä pienikin mahdollisuus osallistua ”mualiman männöön” vanhukselle tuo. Jokainen meistä ikääntyy omaan tahtiinsa. Se, miten kertyvät ikävuodet tuntuvat ja näkyvät, on yksilöllistä, osin elämäntapojen ja perintötekijöiden sanelemaa. Monella on kokemus siitä, […]

Heikkinen vanhusten viikon pääjuhlassa: Ikääntymisestä pitäisi puhua iloisena ja myönteisenä asiana

Ikäihmisillä on yhteiskunnalle valtavan suuri, bruttokansantuotteessa näkymätön merkitys. He ovat monella tapaa eläkkeelle jäätyäänkin yhteiskunnan vastuunkantajia.   -Moni ikäihminen tekee korvaamatonta työtä lastenlapsia hoivaamalla ja läheisistä huolta pitäen. Eläkeläiset ovat myös monen järjestön kantava voima. Ikäihmisten toimeliaisuudella on mittaamattoman suuri merkitys, Vanhustyön keskusliiton puheenjohtajana toimiva kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen korosti vanhustenviikon pääjuhlan juhlapuheessaan. Vanhusten viikkoa vietetään […]

Viikkokirje 40/2018

Viikkokirje 40/2018 perjantaina 5.10.   Eläinten hyvinvointilaki lähetekeskustelussa Eduskunta kävi tiistaina 2. lokakuuta täysistunnossa lähtekeskustelun uudesta eläinten hyvinvointilaista. Eläinten hyvinvointilaki uudistaa eläinsuojelulakia niin, että se vastaa paremmin nykyisin saatavilla olevaa tietoa eläinten hyvinvoinnista turvaten samalla suomalaisen eläintuotannon toimintaedellytykset jatkossakin. Esityksen tarkoituksena on eläinten hyvinvoinnin edistäminen sekä suojelu ja samalla eläinten kunnioituksen sekä hyvän kohtelun lisääminen. […]

Viikkokirje 39/2018

Perjantaina 28.9.   Viikkokirjeen aiheena on muun muassa soten eteneminen, lähetekeskustelussa ollut tuomioistuinviraston lainsäädäntö ja esitys vammaispalvelulain uudistamiseksi.     Sote Tällä viikolla on uutisoitu sote-käsittelyn viivästyvän sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Sote-mietintöjen valmistuminen on lykkääntymässä, alun perin niiden tuli olla valmiina syyskuun loppuun mennessä. Näin maakuntavaalit olisi mahdollista pitää toukokuussa 2019. Kommentoin jo Suomenmaalle ettei muutos […]

Keskustalaiset Kelan valtuutetut: Toimeentulotuen myöntämisen ongelmat ratkaistava nopeasti

Keskustalaiset Kelan luottamustehtävissä olevat kansanedustajat vaativat, että Kela tarttuu välittömästi toimeentulotuen ongelmiin ja etsii niihin pikaisesti ratkaisut.   Eduskunta hyväksyi viime vaalikaudella pääministeri Stubbin hallituksen esityksestä toimeentulotuen siirron Kelan hoidettavaksi. Siirron tavoitteena oli parantaa tuen saajien yhdenvertaisuutta, jolloin jokainen tukea tarvitseva saa sitä riippumatta asuinpaikastaan. Oikeus toimeentulotukeen perustuu pohjimmiltaan perustuslaissa säädettyyn oikeuteen välttämättömästä toimeentulosta ja […]

Viikkokirje 38/2018

perjantaina 21.syyskuuta     Viikkokirjeessä on aiheena muun muassa eduskunnan budjettikeskustelu ja ministeri Soinin luottamus.   Eduskunta keskusteli budjetista   Eduskunnan työviikkoa on leimannut valtion ensi vuoden talousarvion lähetekeskustelua. Olemme kuulleet paitsi valtiovarainministerin ja pääministerin, myös kaikkien muiden ministereiden budjettipuheenvuorot omilta hallinnonaloiltaan. Keskustelu on ollut vilkasta. Omassa budjettipuheessani korosti, että valtion ensi vuoden talousarvio takaa […]