Entries by hannakaisa

Kollous saavutti uuden lakipisteen – pelastuuko ilmasto viemällä maito vanhuksilta?

Suomalaisessa keskustelussa ilmastonmuutoksesta on iso eriskummallisuus. Tietyillä, pääasiassa isoimmissa kaupungeissa majailevilla elitistisillä piireillä näyttää olevan pakonomainen tarve puuttua siihen, mitä tavalliset ihmiset syövät, juovat ja muutenkin jokapäiväisessä elämässään tekevät. Jostain syystä päämedia antaa näille puheenvuoroille paljon palstatilaa. Luulin, että polttomoottorien kieltämisen ja lihaveron jälkeen lakipiste tässä tavallisten ihmisten arjelle vieraassa kolloudessa oli saavutettu, kun suomalaisia […]

Keskustan Heikkinen: Pelastuskoulutus keskitetään Kuopioon 2021, koulutusmäärät nousevat jo 2020

Keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen on tyytyväinen siihen, että Kuopion pelastusopiston aloituspaikat nousevat sisäministeriön päätöksellä syksyllä 2020. Luvassa on arviolta parinkymmenen aloituspaikan vuosittainen nosto. Sisäministeriön tuore päätös merkitsee myös sitä, että Helsingin pelastuskoulun sisäänotto päättyy lopullisesti syksyllä 2021 ja Suomen kaikki palomiehet koulutetaan jatkossa Kuopiossa. Kuopion pelastuskoulutuksen vahvistaminen ja valtakunnallisen pelastuskoulutuksen täysi keskittäminen Kuopioon on Suomen […]

Meillä ei ole toista planeettaa

Ilmastoahdistus on uusi termi, joka on pesiytynyt suomalaiseen puheenparteen melko nopeasti. Usein ilmastoahdistuneita ovat nuoret, mutta kyllä se meihin varttuneempiinkin helposti tarttuu. Jos ilmaston lämpenemistä alkaa tarkemmin pohtia, ahdistuksen tunne hiipii helposti sisimpään. Tällä viikolla nuori ilmastoaktivisti, Greta Thunberg piti suorasanaisen puheen YK:n pääsihteerin, António Guterresin YK:n yleiskokouksen alla kokoon kutsumassa ilmastokokouksessa. Thunbergin viesti nuorten […]

Lantapommi osoittautui suutariksi – nautatilojen lietekäsittelystä luultua pienemmät päästöt

Maanantaina 16.9. (YLE) uutisoitiin Luonnonvarakeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, joka muuttaa käsitystämme maatalouden roolista fosforipäästöjen aiheuttajana. Aiemmin tutkitusta poiketen Luken tuore tutkimus toteaa, että nurmipeitteisiltä pelloilta huuhtoutuu vesistöihin vain 0,43 kiloa fosforia hehtaaria kohden. Luku on alle puolet siitä, mitä nautakarjatilojen on aiemmin uskottu päästävän. Tutkittu tieto on paras ase luuloa vastaan. Maataloutta on tähän saakka pidetty […]

Populismia pelottelulla vai ratkaisujen etsimistä?

Suomalaisten ja koko maapallon tulevaisuuden kannalta ei ole merkityksetöntä, millaisin toimintatavoin puolueet ja poliitikot lähestyvät politiikan vaikeita kysymyksiä, joiden ratkaiseminen on ensiarvoisen tärkeää. Ilmaston lämpenemisen, valtioiden välisten jäätyneiden konfliktien, talouden maailmanlaajuisen taantumisen ja väestönkasvun kaltaisia suuria ongelmia ei ratkotaan lietsomalla pelkoa ja vastakkainasettelua tai väistämällä asioiden ”iso kuva” kiinnittämällä huomio pieniin yksityiskohtiin. On surullista, että […]

Pelkkä turvallisuuden tunne ei riitä

Koti on suomalaisille läheinen asia ja omistusasuminen suosittua – useimmille meistä koti on tärkein hankinta, joka tehdään järjellä ja sydämellä. Kodissa asutaan ja eletään elämää, joka jättää ihmiseen jälkensä: on tulevaisuutta, toivoa ja tavoitteita, lopulta myös muistoja. Ihmiselämä etenee nopeasti ja ikä luo omat vaatimuksensa asumiseen. Nykyään omassa kodissa asutaan entistä pidempään ja tavoitteena on, […]

Presidentti oikealla asialla – suomalainen ruoka on arjen järkivihreä ilmastoteko

Tasavallan presidentti vie ilmastokeskustelua tolkulliseen suuntaan (Ilta-Sanomat 4.9.) kannustaessaan ihmisiä pohtimaan, miten itse kukin voi toimia arjen asioissa. Keskustassa olemme pitkään olleet sillä kannalla, että tämä on juuri oikea tapa ylhäältä saneltujen, ihmisten arkea hankaloittavien kieltojen, rajoitteiden ja muiden järjettömyyksien sijaan. Ei ilmasto pelastu lihaveroilla tai pakollisilla kasvisruokapäivillä, vaan sillä, että saastuttava fossiilinen energia ja […]

Suomi-laiva tarvitsee meitä kaikkia

Kun edellinen vaalikausi neljä vuotta sitten alkoi, Suomi-laivan köli kynti syvällä. Kylmää vettä tulvi laitojen yli, ovista ja ikkunoista. Työttömyys oli valtavaa, vienti ei vetänyt ja väestön vanhetessa julkiset menot kasvoivat enemmän kuin olisi ollut taloudellisesti mahdollista. Talous oli huonolla tolalla ja riski Euroopan komission puuttumisesta Suomen asioihin oli todellinen. Suomen talouden luvut olivat huolestuttavia, […]

Hallitusneuvottelut eivät saa estää Keskustan uusiutumista

Kes­kus­ta kär­si ke­vään edus­kun­ta­vaa­leis­sa rö­kä­le­tap­pi­on, jon­ka ta­kia olim­me en­si si­jas­sa asen­noi­tu­neet me­ne­mään op­po­si­ti­oon. Pidimme lä­hes var­ma­na sitä, et­tä hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja Ant­ti Rin­ne ta­voit­te­lee hal­li­tus­ta, jon­ka muo­dos­tai­si­vat vaa­lien voit­ta­ja­puo­lu­eet. On­han SDP:n ja ko­koo­muk­sen yh­teis­työ ol­lut rei­lun kol­men­kym­me­nen vuo­den ajan niin vank­kaa, et­tä si­ni­pu­na on jää­nyt syn­ty­mät­tä vain kes­kus­tan voit­ta­es­sa vaa­lit. Rin­ne kävi neu­vot­te­lu­ja ko­koo­muk­sen kans­sa, mut­ta lop­pu­tu­los oli sel­vä; […]

Keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen: Turpeen syntitaakkaa ei tule lisätä mielikuvien pohjalta

Kannanotto. Julkaistu: 08.04.2019, 14:16 Suomen Keskusta r.p.   tiedotusvälineille     Maaseudun Tulevaisuus uutisoi maanantaina, että Geologian tutkimuskeskus (GTK) antaa synninpäästön turvetuotannolle vesistötaakan aiheuttajana.   -Näyttää siltä, että turvetuotanto on joutunut pitkään kantamaan vesistövaikutusten osalta taakkaa, joka ei sille kuulu. Päättäjillä ja kansalaisilla on ollut käsitys turpeesta suurena vesistöjen likaajana, toteaa Keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen. […]