Entries by hannakaisa

Suomi-laiva tarvitsee meitä kaikkia

Kun edellinen vaalikausi neljä vuotta sitten alkoi, Suomi-laivan köli kynti syvällä. Kylmää vettä tulvi laitojen yli, ovista ja ikkunoista. Työttömyys oli valtavaa, vienti ei vetänyt ja väestön vanhetessa julkiset menot kasvoivat enemmän kuin olisi ollut taloudellisesti mahdollista. Talous oli huonolla tolalla ja riski Euroopan komission puuttumisesta Suomen asioihin oli todellinen. Suomen talouden luvut olivat huolestuttavia, […]

Hallitusneuvottelut eivät saa estää Keskustan uusiutumista

Kes­kus­ta kär­si ke­vään edus­kun­ta­vaa­leis­sa rö­kä­le­tap­pi­on, jon­ka ta­kia olim­me en­si si­jas­sa asen­noi­tu­neet me­ne­mään op­po­si­ti­oon. Pidimme lä­hes var­ma­na sitä, et­tä hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja Ant­ti Rin­ne ta­voit­te­lee hal­li­tus­ta, jon­ka muo­dos­tai­si­vat vaa­lien voit­ta­ja­puo­lu­eet. On­han SDP:n ja ko­koo­muk­sen yh­teis­työ ol­lut rei­lun kol­men­kym­me­nen vuo­den ajan niin vank­kaa, et­tä si­ni­pu­na on jää­nyt syn­ty­mät­tä vain kes­kus­tan voit­ta­es­sa vaa­lit. Rin­ne kävi neu­vot­te­lu­ja ko­koo­muk­sen kans­sa, mut­ta lop­pu­tu­los oli sel­vä; […]

Keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen: Turpeen syntitaakkaa ei tule lisätä mielikuvien pohjalta

Kannanotto. Julkaistu: 08.04.2019, 14:16 Suomen Keskusta r.p.   tiedotusvälineille     Maaseudun Tulevaisuus uutisoi maanantaina, että Geologian tutkimuskeskus (GTK) antaa synninpäästön turvetuotannolle vesistötaakan aiheuttajana.   -Näyttää siltä, että turvetuotanto on joutunut pitkään kantamaan vesistövaikutusten osalta taakkaa, joka ei sille kuulu. Päättäjillä ja kansalaisilla on ollut käsitys turpeesta suurena vesistöjen likaajana, toteaa Keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen. […]

Keskustalla on paljon puolus­tet­tavaa

Kes­kus­tan tv-mai­nok­ses­sa lau­le­taan: ”Minä ra­kas­tan tätä maa­ta, me­ren saa­ril­ta tun­tu­riin. Minä ra­kas­tan poh­jois­ta maa­ta, ke­sän lois­toa häi­käi­se­vää. Sa­noin ku­va­ta sitä en saa­ta, sitä sy­dän vain ym­mär­tää.” Näissä lauseissa ki­tey­tyy pal­jon kes­kus­ta­lai­suu­den yti­mes­tä: Me pär­jääm­me, kun sin­nit­te­lem­me an­ka­rim­mas­sa­kin vas­ta­pu­hu­ris­sa ni­me­no­maan sy­dä­mis­täm­me tu­le­vas­ta rak­kau­des­ta tä­hän maa­han – yh­des­sä. Nyt jos kos­kaan sitä kes­kus­tan luon­net­ta mi­ta­taan. Jot­kut an­ta­vat ym­mär­tää, […]

Puolueiden kerrottava kantansa kotihoidontukeen ennen vaaleja

Eduskuntavaaleissa ratkaistaan,miten perhevapaita Suomessa uudistetaan. SDP ja kokoomus sekä vihreät taustavoimineen näyttävät kaavailevan kotihoidontuen romuttamista. Ne tekisivät uudistuksen työelämän ehdoilla. Keskustan näkemys on toinen. Me edellytämme, että perhevapaauudistus on tehtävä lasten ja perheiden ehdoilla. Maamme alhainen syntyvyys korostaa tätä tarvetta. Perhevapaita ei saa heikentää. Päinvastoin, uudistuksen on oltava perheille aito parannus. Tärkeintä on lapsen oikeus […]

Hannakaisan Sanomat päivittyy kampanjan myötä

Hannakaisan Sanomat ilmestyi ensimmäisiin postilaatikoihin viime viikolla. Jakelua jatketaan ennakkoäänestyksen alkupäiville asti sekä vaalitilaisuuksissa tämä jälkeenkin. Aluperäinen digilehti löytyy edelleen netistä, mutta nyt on tarjolla myös päivittyvä versio, johon tulevat tuoreet tulevat tapahtumat. Päivittyvän Hannakaisan Sanomat löydät tästä. Nähdään toreilla ja tapahtumissa!

Edessä kohtalon vaalit maaseudulle

Äänestäjät ottavat tulevissa eduskuntavaaleissa kantaa, mitkä ovat elämisen edellytykset koko maassa tulevaisuudessa. Keskusta näkee, että ilmastoa ei pelasteta hankaloittamalla lapsiperheiden ja pienituloisten arkea. SDP esittää ilmastonmuutoksen hillitsemisen nimissä järjettömiä ja kohtuuttomia ruoan veronkorotuksia, esimerkkeinä puheenjohtaja Rinne on maininnut lihan ja maidon. Tällaiset epäoikeudenmukaiset veronkorotukset kohdistuisivat ennen muuta maakunnissa ja maaseudulla asuviin ja pienituloisiin. Kokoomuksessa puolestaan […]

Kokoomus yrittää silmänkääntötemppua – onko tavoite oikeasti aurata tie ”pörriäisille”?

En tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa, kun kuuntelee puheenjohtaja Petteri Orpon ja Kokoomuksen kannanottoja sosiaali- ja terveyspalveluista mm. eilisessä Ylen puoluepäivässä. Kokoomuksen mukaan perusterveydenhuollon jonoista on päästävä nopeammin lääkäriin. Samoin Orpo korostaa, että vanhustenhoito on laitettava kuntoon ja lisättävä hoitajia. Silti Kokoomus ei ole sitoutunut lakiin kirjattavaan sitovaan hoitajamitoitukseen vanhustenhoidossa eikä enää tue sosiaali- ja […]

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen: Vapaavuori ja ”oikeiston oikeisto” ottivat vallan – kuka Kokoomusta johtaa?

Kokoomuksessa on viime vuodet ollut menossa linja- ja valtataistelu. Se on kilpistynyt puheenjohtaja Petteri Orpon ja Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren välille ja läikkynyt toistuvasti myös julkisuuteen jokaisen suomalaisen nähtäville. Kokoomuksen esittelemä ”sote-malli” osoittaa, että vapaavuorelaiset – ”oikeiston oikeisto” – ovat päässeet puolueessa toden teolla niskan päälle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta tämä näyttää tarkoittavan suoranaista taantumuksellisuutta. […]

Sote-uudistusta tarvitaan yhä

Suomalaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa on todetusti erittäin suuria ongelmia. Ongelmista isoimpia on eriarvoisuus palveluiden pääsyssä. Myös vanhustenhoidossa on vakavia puutteita ja vanhusten suorastaan epäinhimillistä kohtelua.   Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistuksen tarve ei ole väistynyt. Lääkäriin pääsy sekä laadukas ja inhimillinen hoito ja hoiva on turvattava tasa-arvoisesti jokaiselle suomalaiselle – koko maassa.   Sote-uudistusta on tehty […]